Kultur i siffror 2017

Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner samt deltagare i folkhögskolornas kurser? Hur många är sysselsatta inom kulturella och kreativa näringar och vilken bransch är störst? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur? Dessa frågor besvaras i ”Kultur i siffror 2017”, ett bildspel som sammanställer statistik från flera källor, däribland Myndigheten för Kulturanalys och SOM-institutet.

Länk till bildspel "Kultur i siffror 2017"

Publicerad: oktober 2017

Kontakt: Mari Nilsson, Data och analys, mari.nilsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-11-02 12:29