Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal.

Indikatorer med måltal

Indikatorer med måltal, detaljerad beskrivning.

Indikatorer avseende cancerområdet

Denna rapport är den nionde upplagan av regional förteckning över indikatorer med regiongemensamma måltal. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete.

Indikatorutfall redovisas i Kvartalen (www.kvartalen.se).

För 2018 har 76 indikatorer inkluderande indikatorer för hälfofrämjande/förebyggande hälso- och sjukvård samt 25 indikatorer avseende cancerområdet tagits fram.

Beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-09-27, § 246.

Kristina Narbro

Regionutvecklare
Koncernavdelning Data och analys, Regional vårdanalys

Senast uppdaterad: 2018-01-10 15:30