Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala ekonomi

Den här rapporten handlar om vilka styrkor och särdrag som präglar ekonomin i Skaraborg. De branscher, yrken och kompetenser som dominerar ekonomin beskrivs med statistik och diskuteras. I rapporten identifieras kombinationer av viktiga branscher och deras underleverantörsbranscher. Yrkesgrupper som sysselsätts i ovanligt hög utsträckning inom dessa branscher ringas in och på detta sätt identifieras viktiga kärnkompetenser. I slutet av rapporten förs en diskussion om hur viktiga ekonomiska resurser kan stimuleras och utvecklas.

Länk till: Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala ekonomi

Publicerad: september 2017

Kontakt: Joakim Boström Elias, Data och analys, joakim.bostrom@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30