Tidigare publicerade rapporter

Lägesrapport Väntetider och tillgänglighet 2017:03 (PDF)
Lägesrapport Väntetider och tillgänglighet 2017:03 (DOCX)

Bilaga 1: Sammanställning av väntande till första besök, totalt för VGR
Bilaga 2: Sammanställning av väntande  till operationer/åtgärder, totalt för VGR

Lägesrapport Väntetider och tillgänglighet 2017:02

Lägesrapport Väntetider och tillgänglighet 2017:01

Bilaga 1: Sammanställning av väntande till 26 typer av mottagningsbesök, totalt för VGR - uppföljning av de senate 13 månaderna

Bilaga 2: Sammanställning av väntande till 42 operationer/åtgärder, totalt för VGR - uppföljning av de senaste 13 månaderna.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26