Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2017 års återrapportering av VG2020

2017 års återrapportering har tagits fram till beredningen för hållbar utveckling (BHU) av Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. BHU har det formella ansvaret för VG2020 och ansvarar för att genomförandet följs upp och utvärderas. Varje år ska en rapport tas fram i syfte att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin. Länkar till alla rapporter återfinns på sidan www.vgregion.se/vg2020. Där återfinns även den halvtidsutvärdering som genomfördes under 2017.

2017 års återrapportering av VG2020

Publicerad: oktober 2018

Monica Emanuelsson

Strateg
Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys
Senast uppdaterad: 2018-10-22 15:16