Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det är i det lokala man finner komplexiteten…

Betydelsen av migrationsbakgrund, socioekonomiska och strukturella faktorer för skolmisslyckande

Denna rapport bygger på en analys av data över avgångselever från åk 9 år 2015 i Västra Götaland. Den belyser sambanden mellan elevernas socioekonomiska position, migrationsbakgrund och den kontext i vilken eleverna befinner sig i.

Resultatet bekräftar resultat från andra undersökningar som finner samband mellan elevens skolresultat och elevens socioekonomiska position och migrationsbakgrund. Men analysen visar att det också finns ett samband mellan de individbundna faktorerna och kommunens skattekraft! Elever som bor i kommuner med högre skattekraft tenderar att klara gymnasiebehörighet i större utsträckning.

Den kommunala skattekraften ska förstås inte ses som en orsak till skolresultat utan som ett uttryck för andra kontextuella faktorer som har med skatteunderlaget att göra såsom näringslivsstrukturen, den lokala arbetsmarknaden och demografiska förhållanden.
Resultatet är en god illustration till den komplexitet som forskningen kring skolmisslyckanden pekar på och understryker behovet av samordnade insatser med olika samhällsaktörer för att kunna motverka skolmisslyckanden.

Rapporten avslutas med en diskussion om viktiga insatsområden såsom tidiga insatser, skolinsatser, insatser för nyanlända elever, betydelsen av elevers hälsotillstånd samt regionutvecklingsfrågor som har betydelse för skolresultat.

Rapport 2018:10 - Det är i det lokala man finner komplexiteten..... - Betydelsen av migrationsbakgrund, socioekonomiska och strukturella faktorer för skolmisslyckanden

Teknisk bilaga till rapport 2018:10

Göran Henriksson

Medicinsk rådgivare
Telefonnummer
Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-08-16 08:55