Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal 2019

Indikatorer med måltal 2019

Denna rapport är den tionde upplagan av regional förteckning över indikatorer med regiongemensamma måltal. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete.

Indikatorutfall redovisas i Kvartalen (www.kvartalen.se).

För 2019 har 102 indikatorer inkluderande indikatorer för cancer tagits fram.

Beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-10-24.

Andrea Fridlizius

Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys

Senast uppdaterad: 2019-01-02 13:02