Utvärdering av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018

Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018 ska bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland. Utvärderingen beskriver och värderar det som genomförts samt vilka resultat som erhållits. Såväl handlingsplan som andra rapporter som tagits fram inom ramen för planen återfinns på www.vgregion.se/jamstalldhet.

Utvärdering av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018

 

VGR Analys 2018:28

 

Monica Emanuelsson

Regionutvecklare
Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys
Senast uppdaterad: 2018-12-04 10:56