Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsanalys 2019

Årets verksamhetsanalys innehåller positiva trender men också flertalet områden som kräver insatser

Diabetessjukvården i VGR håller fortsatt hög kvalitet och resultaten är ofta klart bättre än riksgenomsnittet. Fortsatta förbättringar ses i strokesjukvården i såväl Västra Götaland som i riket. Andelen patienter som får propplösande behandling ökar kontinuerligt.

Positiva trender ses också inom hjärtsjukvården där andelen patienter som får kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt inom målsatt tid, ökar och ligger nu på nästan samma nivå som riket. De flesta förvaltningar har under 2018 förbättrat sina resultat.

När det gäller läkemedelsförbrukningen fortsätter andelen förskrivning av antibiotika att minska. Från att ha varit en av de regioner som förskrivit mest antibiotika tillhör Västra Götalandsregionen numer en av de 9 regioner med lägst förskrivning i landet. Variationen är dock stor mellan olika kommuner vilket kräver fortsatta insatser.

Verksamhetsanalysen pekar också på brister i vården. Det handlar bland annat om att behandlingar och åtgärder inte görs inom rekommenderad tid eller att samarbetet mellan sjukhus inte fungerar optimalt inom Västra Götaland. Som ett exempel kan nämnas att andelen patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar, sjunker i såväl riket som i VGR. Spridningen mellan olika sjukhus i VGR har dessutom ökat det senaste året.

Verksamhetsanalysen redovisar också resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018. Av resultatet framgår att förtroendet för vården i Västra Götaland är alarmerande lågt, frånsett förtroendet för 1177. Även väntetiderna till vården upplevs som orimligt långa.

Läkemedelskostnadernai VGR har ökat jämfört med föregående år både för sjukhusen och inom vårdval vårdcentral.

Kort information ges i juni till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt koncernledning för Hälso- och sjukvård. Föredragning av resultat från VA 2019 till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är inplanerad i augusti.

http://analys.vgregion.se

 

 

 

 

Bo Palaszewski

Statistiker
Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare
Koncernavdelning data och analys, Ledning

Senast uppdaterad: 2019-06-19 12:40