Hälsoläget

Hälsoläget ger en bild över befolkningens hälsa i de fem hälso- och sjukvårdsnämndområdena i Västra Götalandsregionen. Det innehåller registerdata och enkätresultat som beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer.  Underlagen kompletteras och uppdateras kontinuerligt, när nya data är tillgängliga.

Välj kapitel nedan eller i menyn till vänster.

Senast uppdaterad: 2019-01-25 16:23