Sjukdomar och skador

Fetma och diabetes är vanligt förekommande bland befolkningen. Dessa sjukdomar beror i hög grad av den livsstil vi har och går därmed att påverka.

Fetma: Andel individer som beräknats ha ett BMI (body mass index) 30 eller högre baserat på självrapporterade uppgifter.

4-åringar med övervikt eller fetma: Andel 4-åringar födda 2011 som har övervikt eller fetma enligt uppgifter från barnhälsovården.
Diabetes: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen diabetes.
Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De viktigaste dödliga hjärtsjukdomarna är hjärtinfarkt och hjärtsvikt och bland kärlsjukdomarna är det stroke (slaganfall). Dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar har minskat kraftig i Sverige under de senaste 30 åren, bland annat tack vare minskatd rökning. Högt blodtryck ökar risken för hjärt- kärlsjukdom.
Högt blodtryck: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen hypertoni.
Hjärtinfarkt: Antal invånare per 100 000 (20-79 år) som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen hjärtinfarkt eller avlidit med hjärtinfarkt som dödsorsak.
Stroke: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen stroke.

Cancersjukdom drabbar många personer, bidrar avsevärt till den totala sjukdomsbördan i Sverige och är i dag den vanligaste orsaken till död för personer 80 år eller yngre. Man uppskattar att en tredjedel av de svenska cancerfallen skulle kunna förhindras genom en hälsosam livsstil.

Cancer: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med en cancer diagnos.

Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige och utgör särskilt bland äldre ett omfattande folkhälsoproblem.
Fallskador: Andel som under ett år sökt vård på grund av fallskador.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26