Självupplevd hälsa

Hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen. Den självrapporterade hälsan är en viktig indikator för att identifiera skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Livsvillkor som boende, arbete, ekonomisk situation och utbildningsnivå har betydelse för den självskattade hälsan.

Med bra självupplevd hälsa menas andel som bedömt att de har bra eller mycket bra hälsotillstånd i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor".

Med dålig självupplevd hälsa menas andel som bedömt att de har dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor". Dålig hälsa är dubbelt så vanlig bland personer med svag ekonomi.
Bland ungdomar mäts andelen som är nöjda med sin hälsa genom CAN drogvaneundersökning.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26