Vård och läkemedel

Vårdutnyttjandet är viktigt att följa över tid och även eventuella skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

Med tillgång till sjukvård menas om de svarande upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver.

Ökande antibiotikaresistens är ett växande problem globalt. Viktigaste orsaken är överanvänding av antibiotika, bland annat mot luftvägsinfektioner.
Sömn- och lugnande medel kan vara beroendeframkallande. En hög förskrivning ses som problematisk då den riskerar att orsaka riskbruk och missbruk för patienterna.

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26