Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en mängd olika sjukdomar. 

Med fysisk inaktivitet/stillasittande menas mindre än två timmar fysisk aktivitet per vecka.

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26