Befolkningsutveckling

Förändringar i befolkningen över tiden bestäms av hur många som föds och dör samt flyttar till och från respektive område.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26