Självupplevd hälsa

Hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen. Den självrapporterade hälsan är en viktig indikator för att identifiera skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Livsvillkor som boende, arbete, ekonomisk situation och utbildningsnivå har betydelse för den självskattade hälsan.

Med bra självupplevd hälsa menas andel som bedömt att de har bra eller mycket bra hälsotillstånd i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor".

Med dålig självupplevd hälsa menas andel som bedömt att de har dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor". Dålig hälsa är dubbelt så vanlig bland personer med svag ekonomi.

Bland ungdomar mäts andelen som är nöjda med sin hälsa genom CAN drogvaneundersökning .

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26