Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Omslaget till enkäten hälsa på lika villkor 2020

Hur mår befolkningen under pandemin?
I 2021 års enkät undersöker Västra Götaland den frågan och andra för att se skillnaderna i hälsa och livsvillkor.

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser i länet.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Om enkäten "Hälsa på lika villkor?"

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.
  • Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Frågor och svar

Fakta

  • För åren 2004-2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16-84 år. För 2018 och framåt har det nationella utvalet fördublats till 40 000 personer. Regioner kan delta med ytterligare urval för respektive län eller region. För 2020 års undersökning bestod det totala urvalet av cirka 120 000 personer.
  • Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år, nästkommande undersökningar görs därmed 2022, 2024 osv.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar ett 60-tal frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det återges för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.

Resultat från tidigare undersökningar

Ett urval av resultaten från årets och tidigare års undersökningar presenteras i Statistikdatabasen och i Hälsoläget. 

 
Statistikdatabasen: www.vgregion.se/statistikdatabas

 Hälsoläget: www.vgregion.se/halsolaget

Läs mer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Resultat presenteras för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp.

Frågeformulär

Det nationella samt regionala frågeformuläret för Hälsa på lika villkor 2020 finner du nedan. 

Folkhälsoenkät 2021

 

Maria Gäbel

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-03-10 09:42