Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetslivet

En god arbetsmiljö ger möjlighet till utveckling, eget ansvar, delaktighet och inflytande.

Upplevelsen av den egna arbetssituationen kan påverkas av många olika faktorer. Exempelvis kan arbetsbelastningen tyckas alldeles för hög, arbetsuppgifterna vara svåra för den egna förmågan eller omvänt för enkla. Arbetet kan också upplevas som psykiskt påfrestande, enformigt eller bundet och ofritt. Man påverkas även i vad mån man upplever sitt arbete som meningsfullt eller inte.

Arbetskraven har betydelse för hälsan

Kombinationen av höga psykologiska krav och liten kontroll på arbetsplatsen är förknippad med såväl sämre kroppslig som psykisk hälsa. Stödet från arbetskamrater och/eller chef påverkar också effekten av krav och kontroll. Arbetskravens betydelse för ohälsa stöds av flera forskningsstudier där friska personer som rapporterat höga psykiska krav så småningom utvecklar psykisk ohälsa och värk i nacke eller skuldror.

Nio av tio får stöd och hjälp från arbetskamrater och chef, vid behov. Tjänstemän trivs bättre med sina arbetsuppgifter än arbetare.

13 procent av yrkesarbetande känner en oro för att förlora arbetet inom det närmaste året.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 09:01