Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsanvändning

Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 10-15 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Trots att det finns läkemedelsregister över receptbelagda läkemedel är statistiken över läkemedelsanvändning delvis osäker. Man måste skilja mellan förskrivning, försäljning och användning eftersom alla läkemedel som förskrivs inte köps ut eller används.

I enkätundersökningen 2011 ställdes frågan om användning de senaste tre månaderna för vissa utvalda läkemedelsgrupper, bland annat de med koppling till livsstilsrelaterad ohälsa. Det går inte att urskilja om det är regelbunden användning, eller vid behovs-användning. Inte heller om det är receptfri medicin eller receptbelagd (förutom för smärtstillande).

Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder

Rent generellt ökar läkemedelsanvändningen med stigande ålder. Kvinnor uppger högre läkemedelsanvändning än män vad gäller smärtstillande, astma/allergi, magsår/magkatarr, sömnmedel/insomning, antidepressiva och lugnande/ångestdämpande medicin. Män uppger i högre grad användning av blodfettsänkande och diabetesmedicin.

En av sex utanför arbetsmarknaden respektive med födelseland utanför norden har avstått från att köpa medicin på recept de senaste tre månaderna.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 09:01