Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Levnadsvanor

Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa.

Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk tillhörighet. Det är alltså inte bara en slump eller okunskap som avgör levnadsvanorna utan sociala villkor utgör också begränsningar för människors möjligheter vid val av livsstil.

Antal ohälsosamma levnadsvanor

Att ha många ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla ohälsa. Levnadsvanorna skiljer sig mellan könen, olika åldrar samt socioekonomiska förhållanden.

Enkäten omfattar ett antal levnadsvanor som samtliga påverkar hälsan. Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) har i sin redovisning valt ut åtta levnadsvanor för att beskriva ansamling av ohälsosamma levnadsvanor: rökning, snusning, riskabla alkoholvanor, stillasittande fritid, fetma, litet intag av frukt/grönsaker, riskabla spelvanor och/eller använt hasch senaste året.

Var fjärde person av de svarande har två eller flera av ovan nämnda ohälsosamma levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland män (33 procent) än bland kvinnor (19 procent), samt bland personer med kort utbildning, personer utanför arbetsmarknaden, och i viss mån bland personer födda utanför Sverige.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 08:58