Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alkoholvanor

Den totala alkoholkonsumtionen har minskat men är fortfarande högre än i början av 1990-talet. Alkoholkonsumtionen är högst bland unga män och kvinnor i åldern 16-29 år. Det är inte någon ökning jämfört med 2007. Totalt sett är det fler män än kvinnor som har ett riskabelt alkoholberoende.

Alkohol har samband med flera sjukdomar och skador

Alkohol påverkar många av kroppens organ och alkohol kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador, både kroniska och akuta. Skadliga effekter av alkohol avgörs av mängden konsumerad alkohol, individens dryckesmönster och sociala situation samt av ålder och kön.

Några exempel på sjukdomar och skador som har starka samband med högt alkoholintag under lång tid är levercirros, bukspottkörtelinflammation, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador. Mer akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande, är alkoholförgiftning och olika typer av kroppsliga skador i samband med våld eller olycksfall.

Riskabla alkoholvanor är vanligare bland män än bland kvinnor och vanligare bland unga. Cirka 18 procent bland männen och knappt 12 procent bland kvinnorna har enligt undersökningen riskabla alkoholvanor. Andelen män med riskabla alkoholvanor har minskat med sex procentenheter sedan rekordåret 2005. Bland kvinnorna är minskningen inte lika uttalad.


Senast uppdaterad: 2017-10-27 08:13