Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Narkotika

Cannabis i form av hasch och marijuana är den vanligaste förekommande narkotiska drogen i Sverige.

Det är svårt att ge en precis och entydig bild av narkotikaproblemets omfattning, bland annat eftersom all ickemedicinsk befattning med narkotika är kriminaliserad. Men också för att narkotikaanvändningen är mångfacetterad.

Narkotikaanvändning medför kraftigt ökade risker för skador av olika slag. Skadorna kan vara medicinska eller sociala och de kan vara akuta eller uppstå först efter en längre tids användning.

De vanligaste, och vetenskapligt belagda, negativa ruseffekterna av cannabis är ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani. Cannabismissbruk försämrar individens förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet och förmågan att reflektera över sig själv, vilket bland annat medför att den psykiska mognaden hos ungdomar och den nödvändiga frigörelsen under tonåren går långsammare. De som i åratal har missbrukat cannabis blir avtrubbade och passiva, får svårt att lära sig nya saker och att arbeta koncentrerat. Vidare löper barn till mödrar som använt cannabis under graviditeten ökad risk att födas underviktiga. I nationella folkhälsoenkäten ställs enbart frågor om cannabisanvändning eftersom detta är det mest använda narkotikapreparatet i Sverige.

Tolv procent av befolkningen 16 – 84 år har någon gång använt narkotika. Tre procent av männen och en procent av kvinnorna har använt cannabis senaste året. Andelen är högst bland unga 16-29 år, där 7 procent uppger att de använt cannabis. 


Senast uppdaterad: 2017-10-13 09:16