Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma beräknas oftast utifrån måttet BMI – Body mass index. BMI anger förhållandet mellan en persons längd och vikt. Om du har ett BMI mellan 18,5 och 25 är du normalviktig, ligger det mellan 25 och 30 är du överviktig. Och med ett BMI över 30 lider du av fetma. Denna beräkning gäller inte riktigt för alla. För till exempel idrottsmän med stor muskelmassa gäller andra mått, liksom för barn under 18 år.

Övervikt och fetma följs av en rad hälsoproblem

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige liksom i övriga delar av världen. I Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer.

Andelen med fetma fortsätter att öka

Fetma är ett folkhälsoproblem som enligt 2015 års undersökning omfattar drygt 14 procent  av befolkningen 16-84 år. Jämfört med 2011 är det en ökning med en dryg procentenhet. Man räknar med att övervikt och fetma kostar ungefär tre miljarder kronor per år i form av sjukhusvård i Sverige. Detta motsvarar cirka två procent av vår totala vårdkostnad. Indirekta kostnader såsom minskad produktion på grund av sjukfrånvaro och förtidspensioner tillkommer och beräknas vara minst lika höga.

Sammantaget utgör de med fetma och övervikt 49 procent.  Mer än hälften av den manliga befolkningen har övervikt eller fetma. Både fetma och övervikt ökar med stigande ålder. De med fetma uppger också en dålig självupplevd hälsa i högre grad.

Övervikt är vanligare bland män än bland kvinnor, medan fetma är lika vanligt. Andelen med fetma fortsätter att öka.


Senast uppdaterad: 2017-10-27 08:17