Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Spelvanor

Risken för att personer ska utveckla problem vid spel om pengar är en av orsakerna till att spelmarknaden är reglerad.

Skadliga effekter av spel om pengar hänger bland annat samman med hur mycket man spelar, mönstret i spelbeteendet, individens socioekonomiska situation samt kön och ålder.

Det finns många likheter mellan spelproblem och andra missbruk som alkohol, tobak, narkotika och dopning. En stor del av de mer generella riskfaktorerna är gemensamma för både spel och alkohol. Spelberoende brukar delas in i spelproblematiker och patologiska spelare.

Frågorna om spel i enkäten avser framför allt att mäta prevalensen (förekomsten) av problematiskt spelande. Konsumtion av spel mäts vanligtvis genom insatsen (hur mycket pengar personen satsar) och frekvensen på spelandet (antal gånger personen spelat senaste 30 dagarna).

Drygt åtta procent av männen och tre procent av kvinnorna har riskabla spelvanor.  Riskabla spelvanor är vanligare bland personer födda utanför Europa, bland personer som saknar kontantmarginal respektive bland personer utanför arbetsmarknaden.


Senast uppdaterad: 2017-10-13 09:14