Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tobaksvanor

Rökning ökar kraftigt risken att insjukna i ett stort antal sjukdomar.

Många sjukdomar orsakas av eller förvärras av rökning. Det gäller bland annat ett antal olika cancerformer, hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall, benskörhet och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Trots att hälften av rökarna dör i förtid utgör de en större ekonomisk börda för hälso- och sjukvården än icke-rökare. Tobaksrökningen har minskat långsamt under de senaste åren.

I 2015 års undersökning var 10 procent av både kvinnor och män dagligrökare. Det är en minskning både för kvinnor och män med 3 respektive 2 procentenheter jämfört med undersökningen 2011. År 2005 var 17 procent av kvinnorna och 13 procent av männen dagligrökare. Könsskillnaden avseende rökning tycks alltså ha försvunnit. Rökning är vanligare bland personer med kort utbildning och bland utlandsfödda.

Snusning ger en högre nikotinnivå än rökning, och ger därför ett högre nikotinberoende än vid rökning. Att snusa har blivit vanligare. Snusning är inte ofarligt, men utgör en mycket mindre hälsorisk än tobaksrökning. Snusning ökar risken för munslemhinneförändringar, cancer i bukspottkörteln, matstrupe och magsäck, dödlig hjärtinfarkt, och förhöjt blodtryck.

Fyra procent av kvinnorna och 19 procent av männen är dagligsnusare. Sammantaget är det betydligt fler män än kvinnor som dagligen använder tobak.


Senast uppdaterad: 2017-10-27 08:15