Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sociala relationer

Flera studier har visat att väl integrerade personer med starka band till familj eller omgivning lever längre och har bättre hälsa samt en ökad kapacitet att återhämta sig från sjukdom än socialt isolerade individer.

Ofta talar man om socialt kapital, vilket dels handlar om delaktighet i olika samhälleliga aktiviteter och medborgerligt engagemang och dels om känslan av samhörighet och tillit till andra människor och samhällets olika institutioner.

Socialt stöd

Det finns en positiv relation mellan hälsa och upplevelsen av att ha socialt stöd, och upplevelsen att vare sig kunna få hjälp att påverka sin situation eller ha någon att vända sig till medför ökad sjukdomsrisk. I denna undersökning mäts socialt stöd dels som emotionellt stöd (Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?), dels som praktiskt stöd (Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk?).

Socialt deltagande

Deltagande i sociala sammanhang, till exempel olika kulturupplevelser, verkar kunna påverka hjärnan och öka motståndet mot sjukdomar som cancer, infektioner, ledsjukdomar och demens samt minska risken för skadlig stress. Socialt deltagande kan påverka individen både genom att förmedla kunskap som kan påverka individens hälsorelaterade beteende, och genom att ge individen en känsla av samhörighet och stärka självkänslan och självförtroendet.

Tillit

Tillit till andra människor är en viktig dimension i det sociala kapitalet och har en positiv inverkan på vår hälsa. Det är därför den indikator man ofta mäter socialt kapital med. Länder med höga nivåer av tillit har en bättre folkhälsa. Tryggheten i närområdet/bostadsområdet har stor betydelse för både trivseln och hälsan.

En av fem bedöms ha ett lågt socialt deltagande. Personer utanför arbetsmarknaden respektive födda utanför Europa uppger i lägre utsträckning att de har socialt stöd, socialt deltagande respektive tillit än övriga grupper av de svarande. Socialt deltagande minskar även med stigande ålder.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 09:00