Medellivslängd

Medellivslängden redovisas som beräknad återstående medellivslängd vid födseln. Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka långsamt. Kvinnor har en längre medellivslängd än män. Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan individer med olika utbildningsnivå.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer