Social miljö

Den sociala miljön illustreras här med socialt kapital, upplevd otrygghet och utsatthet för mobbning.

Socialt kapital, i form av tillit till andra människor, har positiva effekter på hälsan både på individnivå och på samhällsnivå.

Upplevelse av otrygghet påverkar människors hälsa och beteenden. Otrygghet kan leda till fysisk inaktivitet, isolering och stress.

Att bli utsatt för mobbning ökar risken för såväl psykisk som fysisk ohälsa även längre fram i livet.

Socialt kapital definieras här som att man tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor.

Med otrygghet menas här att det händer att man avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Andel ungdomar som blivit mobbade mäts genom CAN drogvaneundersökning.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26