Kontaktuppgifter Data och analys

Marie Andreasson Röllgårdh

Avdelningschef
Telefonnummer

Mats Granér

Enhetschef Samhällsanalys
Telefonnummer

Nina Bonnedahl

Enhetschef Regional vårdanalys
Telefonnummer

Ledningsstöd

Anneli Torstensson

Samordnare

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare

Svenja Schuster

Konsult

Enhet Samhällsanalys

Barbara Rubinstein

Strateg

Cecilia Olbin Gard

Regionutvecklare

Göran Henriksson

Medicinsk rådgivare

Joakim Boström Elias

Regionutvecklare

Karin Althoff

Regionutvecklare

Katarina Ahlin

Regionutvecklare

Magnus Nilsson

Regionutvecklare

Mari Nilsson

Regionutvecklare

Maria Larsson

Regionutvecklare

Monica Emanuelsson

Regionutvecklare

Pernilla Olsson Frost

Regionutvecklare

Tomas Ekberg

Strateg

Åsa Rydin Svenberg

Regionutvecklare
Telefon

Enhet Regional vårdanalys

Anna Norman Kjellström

Strateg

Bo Palaszewski

Statistiker

Catarina Karlberg

Statistiker

Jessica Lagervall

IT-samordnare

Joakim Sandgren

IT-samordnare

John Karlsson Sondell

Regionutvecklare

Josefine Sternvik

Regionutvecklare

Kristina Narbro

Regionutvecklare

Lars Levin

Regionutvecklare
Telefon

Magdalena Olholm

Analytiker

Malin Lönnbark

Regionutvecklare

Marcus Edenström

Strateg

Mikael Kjerfve

Statistiker

Monica Skotte Sjögren

Regionutvecklare

Nicklas Åkerman

IT-samordnare

Per Sjöli

Regionutvecklare
Telefon

Samuel Adamsson Eryd

Regionutvecklare

Sara Ribacke

Statistiker

Victor Nordling

Regionutvecklare

Zina Cherigui

Analytiker

Zorica Radunic

Praktikant

Åsa Hjort Hedenberg

Analytiker