Kontaktuppgifter Data och analys

Marie Andreasson Röllgårdh

Avdelningschef
Telefonnummer

Karin Althoff

Enhetschef Samhällsanalys
Telefonnummer

Nina Bonnedahl

Enhetschef Regional vårdanalys
Telefonnummer

Ledningsstöd

Anneli Torstensson

Samordnare

Karin Fröjd

Medicinsk rådgivare

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare

Ulrika Frithiofsson

Avdelningschef

Enhet Samhällsanalys

Barbara Rubinstein

Strateg

Cecilia Olbin Gard

Regionutvecklare

Göran Henriksson

Medicinsk rådgivare

Jessica Berntsson

Regionutvecklare

Joacim Waara

Regionutvecklare

Johanna Nilsson

Praktikant

John Andersson

Analytiker

Katarina Ahlin

Regionutvecklare

Koen Braak

Analytiker
Telefon

Magnus Nilsson

Regionutvecklare

Maria Larsson

Regionutvecklare

Monica Emanuelsson

Regionutvecklare

Tomas Ekberg

Strateg

Åsa Rydin Svenberg

Regionutvecklare
Telefon

Enhet Regional vårdanalys

Andrea Fridlizius

Regionutvecklare

Anna Norman Kjellström

Strateg

Bo Palaszewski

Statistiker

Catarina Karlberg

Statistiker

Elena Sastre Vicente

Analytiker

Eva-Charlotta Gaal Helgesson

Regionutvecklare

Jessica Lagervall Wirén

IT-samordnare

Joakim Sandgren

IT-samordnare

John Karlsson Sondell

Regionutvecklare

Josefine Sternvik

Regionutvecklare

Lars Levin

Regionutvecklare
Telefon

Magdalena Olholm

Analytiker

Malin Lönnbark

Regionutvecklare

Marcus Praetorius Björk

Statistiker

Marcus Edenström

Strateg

Mikael Kjerfve

Statistiker

Monica Skotte Sjögren

Regionutvecklare

Nicklas Åkerman

IT-samordnare

Per Sjöli

Regionutvecklare
Telefon

Samuel Adamsson Eryd

Regionutvecklare

Sara Ribacke

Statistiker

Victor Nordling

Regionutvecklare

Zina Cherigui

Analytiker

Åsa Hjort Hedenberg

Analytiker
Senast uppdaterad: 2018-11-05 11:16