Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mini-seminarium

Mini-seminarier är ett tillfälle för oss som jobbar med regional utveckling i Västra Götalandsregionen att under en timme fördjupa oss i en rapport eller ett ämne som berör vårt arbete. Samhällsanalys planerar att genomföra mini-seminarierna en gång i månaden, kl 14-15.

Miniseminarium vänder sig i första hand till medarbetare på Koncernkontoret.

Kommande seminarier:

5/2 Arbetskraftsbristen –Potentiella konsekvenser och till buds stående lösningar.

4/3 Tema kommer senare

1/4 Tema kommer senare

6/5 Tema kommer senare

Genomförda seminarier:

4/12 Rurban region – ett nät av relationer

6/11 GIS ritar och berättar

2/10 Hållbar urban och regional tillgänglighet

4/9 Om ungas livsvillkor och hälsa i Västra Götaland – en studie som varar i tio år

15/5 BRP+, ett mätsystem för regional utveckling

3/4 Ny ekonomisk geografi

6/3 Hållbart resande 

6/2 Läkemedel som miljöproblem- vad gör vi åt det?

9/1 Integration av utrikes födda på den europeiska arbetsmarknaden

Utrikes födda på arbetmarknaden

Fier

5/12 Hur mår barnen i Västra Götaland?

7/11 Tema social ekonomi, civilsamhället & samverkan

3/10 Samspelet mellan tillverkningsindustri, service och regional utveckling

15/8 HBTQ och normkritik

13/6 Fakta Västra Götaland- quiz

2/5 Maritima sektorn

4/4 Presentation av OECD-rapporten: The Rise of City Networks and Megaregions

8/3 Jämställdhet i ett regionalt utvecklingsperspektiv

7/2 Klarar Västra Götaland krisen?- presentation

7/2 Klarar Västra Götaland krisen?- rapporten 

 

Har du förslag på ett tema eller vill anmäla dig till ett seminarium?

Kontakta Maria Larsson, Samhällsanalys.

Maria Larsson

Regionutvecklare
Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2019-12-06 09:49