ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

AFA har beviljat medel till ISM för ett treårigt forskningsprojekt kring strategisk samverkan - utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor.

Fredrik Bååthes artikel ”Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative” har blivit uppmärksammad som en av de mest lästa under 2018, där den publicerats i Emerald Publishing. Det innebär att du nu kan ta del av den alldeles gratis fram till årsskiftet.

Statistiker Emina Hadzibajramovic och överläkare Kristina Glise deltog i posterutställningen vid den 19:e kongressen för Sektionen för Epidemiologi och Socialpsykiatri, anordnad av The European Psychiatric Association (EPA). I år hölls kongressen i Wien den 4-7 april.