Delta i forskningsprojekt om biologiska effekter av långvarig stress

Karin Nygren arbetar som forskningssköterska på Institutet för stressmedicin.

Vi söker friska män och kvinnor i åldern 20-50 år.

Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg arbetar med forskning och kunskapsspridning om stress och stressrelaterad ohälsa.

Vi söker dig i åldern 20-50 år som är huvudsakligen frisk till en studie om skillnader i olika biologiska mått mellan patienter med stressrelaterad sjukdom och friska kontrollpersoner.

Studien innebär tre besök hos oss, med 6 månader mellan varje tillfälle. Vid varje undersökning mäter vi bl.a. vikt, puls och blodtryck samt tar blodprover. Du kommer även att få svara på frågor om din hälsa och stress.

Efter intresseanmälan får du mer utförlig information via e-post. Om du fortfarande är intresserad efter att du tagit del av denna information kallas du till första undersökningen. Forskningsprojektet är godkänt av etikprövningsnämnd.

För mer information och anmälan – kontakta oss via e-post ism.forskning@vgregion.se.

Forskningssköterska:
Karin Nygren, tel 031-3420703

Ansvarig för studien:
Med. Dr. Anna Sjörs Dahlman, tel 031-3420700