Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt arbetssätt i primärvården

Nya samarbetsformer inom vården
Fotograf: Shutterstock

Hur ska den som drabbats av arbetsrelaterad psykisk ohälsa kunna komma tillbaks i arbetet? I PRIMA-projektet testas ett nytt arbetssätt, där rehabkoordinatorerna är viktiga nyckelspelare inom primärvården. I denna artikel presenteras studiens upplägg i ett forskningsprotokoll.

Ett forskningsprotokoll beskriver mer ingående det upplägg man valt, i detta fall en randomiserad kontrollerad studie som prövar ett nytt arbetssätt i primärvården.

Det nya sättet att arbeta handlar i stor utsträckning om att läkare och rehabiliteringskoordinatorer samarbetar, för att i ett tidigt skede involvera arbetsgivaren i rehabiliteringen av sjukskrivna patienter.  Som stöd för det nya arbetssättet genomgick läkare och rehabiliteringskoordinatorer utbildning och förseddes med arbetssätt och verktyg för tidig arbetsgivarkontakt. I kontrollgruppen pågick verksamheten som vanligt.

Sjukskrivningsgraden bland patienter som behandlats vid vårdcentraler som infört arbetssättet, kommer att jämföras med patienter som fått behandling på vårdcentraler med ordinarie vård. En processtudie som undersöker primärvårdens förutsättningar för att involvera arbetsgivare kommer att komplettera effektstudien.

Föreliggande studie kan förhoppningsvis bidra med kunskap om hur primärvården kan organiseras för att underlätta arbetsgivarens involvering tidigt i ett sjukfall och reducera tiden för återgång i arbete hos patienter med arbetsrelaterad stress.

Författare

Lisa Björk & Kristina Glise, Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet; Anders Pousette, Monica Bertilsson& Kristina Holmgren,Göteborgs universitet

PRIMA-protokollet, 2018

Läs mer om PRIMA-projektet

 

Senast uppdaterad: 2018-08-24 11:10