Böcker/översikter

Här hittar du böcker och översikter med författare från Institutet för stressmedicin.

Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
Mats Börjesson, Daniel Arvidsson, Åsa Blomqvist, Eva-Lotte Daxberg, Ingibjörg H Jonsdottir , Stefan Lundqvist , Anders Mellén , Aron Onerup , Johan Persson , Petteri Sjögren , Therese Svanberg , Lennart Jivegård 
Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription

Att leda i en komplex organisation.
Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.
Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Cognitive medicine - a new approach in health care science
Anders Wallin, Petronella Kettunen, Per M johansson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Christer Nilsson, Michael Nilsson, Marie Eckerström, Arto Nordlund, Lars Nyberg, Katharina S. Sunnerhagen, Johan Svensson, Beata Terziz, Lars-Olof Wahlund and H. Georg Kuhn (2018) BMC Psychiatry.
Cognitive medicine - a new approach in health care science

Barriers to implementation of physical activity in the hospital setting
Mats Börjesson, Ingibjörg H Jonsdottir
(2016) Clinical Health Promotion
Barriers to implementation of physical activity in the hospital setting

Stress och fysisk aktivitet
Ingibjörg H. Jonsdottir, Agneta Lindegård Andersson
(2016) Fyss
Kapitel: Stress och fysisk aktivitet

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

Jeanette Bäfverfeldt, Karin Johannisson, Jan Beskow, Filippa Ahlberg Gagnér, Lovisa Bengtsson, Ulla Danielsson, Mats Hilte, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Brita Haugen, Simon Eidorsson (2014)

Kapitel: Vila på sjunde dagen, sov och rör på dig! (Ingibjörg Jonsdottir)

Allmänläkarpraktikan: smärta, sömn, stress
Katarina Hedin & Magnus Löndahl (Red) 2013
Kapitel 17: Stress (Lilian Wiegner)
Kapitel 18: Stressrelaterad psykisk ohälsa (Lilian Wiegner)

Stress: Gen, individ, samhälle
Arnetz B, Ekman R, (Red) 3:e upplagan.
Kapitel 1: Stressfysiologiska mekanismer i evolutionärt och historiskt perspektiv. (Ingibjörg H. Jonsdottir, Björn Folkow)
Kapitel 17. Klinisk stressdiagnostik och behandling (Kristina Glise, Gunnar Ahlborg jr).
Kapitel 18: Stress och fysisk aktivitet. (Ingibjörg H. Jonsdottir, Mats Börjesson).
Stockholm. Liber; 2013.

The Role of Saliva Cortisol Measurement in Health and Disease
Kapitel 2 och 7. (Ingibjörg H Jonsdottir)

Bentham e-Books 

Mätningar av kortisol i saliv

Gröna Rehab – Göteborgs botaniska trädgård
Kapitel: Stress och Hälsa (Ahlborg Gunnar, Larsson E-L (red.)
Göteborg 2010.

Boken kan beställas från Göteborgs botaniska trädgård

Defence and Defeat Reaction: CentralControl and Peripheral effects
(Jonsdottir, I.H. and Folkow.B.)  In, New Insights to Neuroimmune Biology. (Ed; Berczi, I. Elsevier)
London, UK, 2010.

Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.
Kapitel: Stress (Jonsdottir, I.H. och Ursin H. )
Helsedirektoratet, Norge. 2009.

Ordination Motion - vägen till bättre hälsa
Kapitel 24: Stress.
(Jonsdottir I och Ursin H.)
Brombergs bokförlag AB, 2009. Populärversion av FYSS.

FYSS 2008-Fysisk aktivitet i sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention
(Jonsdottir, I.H. och Ursin H. Stress.)
Folkhälsoinstitutet. 2008.

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd
(Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I.H, Stener-Victorin E, Wilén C.)
SISU idrottsböcker, Stockholm, 2007.