Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Temadagar

Temadagar

I Darts uppdrag ingår att initiera, driva och informera om forskning och utveckling kring teknik och kommunikationsstöd för personer med funktionsnedsättning och närstående.

Trots ett omfattande kursutbud, evidensseminarier och annan verksamhet hinner vi sällan berätta om våra projekt så som vi skulle vilja. Vi bjuder därför varje år in till en kostnadsfri projektdag. Ibland arrangerar vi också temadagar där vi presenterar det nyaste inom ett visst område.

Teman

Nedan finns en sammanställning av våra temadagar.

Bildsamt

Amanda Nyberg, logoped

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld är ett arvsfondsprojekt vars syfte är att göra det möjligt för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att samtala om våld med stöd av bilder. Projektet har tagit fram material för att ha förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld. Under föreläsningen visas materialet och vi berättar om våra erfarenheter från projektet.
 

KomHIT Flykting

Projektets medarbetare presenterar

I projektet KomHIT Flykting tar vi fram stöd för kommunikation mellan människor på flykt och personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi kommer att visa webbresursen www.kom-hit.se/flykting, berätta om verksamheter som deltar i projektet samt demonstrera nytt material. Presentationen är relevant för alla som arbetar med flerspråkiga personer i behov av stöd för kommunikation.

Delaktig på distans för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter

Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut och doktorand

Margrets Buchholz presenterar sin pågående forskning om delaktighet på distans för personer med en kombination av kommunikativa och kognitiva svårigheter. Hur fungerar fjärrkommunikation enligt personerna själva och deras stödpersoner? Varför är fjärrkommunikation viktigt? Vad kan göras för att fjärrkommunikation ska kunna fungera bättre i vardagen?

 

Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut

Hur och till vad kan barn med flerfunktionsnedsättning ha nytta av en ögonstyrd dator och vad är det som behövs för att det ska fungera så bra som möjligt? Här presenteras resultatet från en intervjustudie där föräldrar och personal delat med sig av sina erfarenheter.

Delaktig i Ögonblicket

Eva Holmqvist, projektledare och specialistarbetsterapeut

Ögonstyrd dator kan ge möjlighet för barn med stora rörelsehinder och utan fungerade tal att kommunicera och samspela med sin omgivning. Men det är både kunskaps- och tidskrävande att få det att fungera i vardagen. Dart har arbetat fram ett metod- och informationsmaterial samt färdigt innehåll i Communicator 5 och Grid 3, för barn . Projektet är nu i sin slutfas, och vi kommer att berätta om projektet och visa material som finns tillgängligt för nedladdning från Darts hemsida.
 

IN LIFE Independent Living Support Functions for the Elderly

Katja Laakso, projektledare och logoped

IN LIFE är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som görs inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. I Sverige har vi deltagit i utvecklingen av webbtjänster som ska stödja och stimulera socialisering och kommunikation. Målgruppen, som också har fått testa och utvärdera, är äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Projektet är i sin slutfas och vi kommer att visa webbtjänsterna och berätta om våra erfarenheter.


KomHIT

Ingrid Mattsson Müller, logoped

KomHIT står för kommunikationsstöd i vårdsituationer. Det treåriga arvsfondsprojektet är nu avslutat, men förankringsarbetet inom vården fortsätter. Vi visar de webbresurser som tagits fram på www.kom-hit.se och www.bildstod.se och berättar om utvärderingar som gjorts i tandvård och barnpsykiatri. 

Bildsamt

Amanda Nyberg, logoped

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld som startade i februari 2016. Målet med projektet är att med hjälp av bildstöd möjliggöra samtal om våld tillsammans med personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Vi berättar om projektet, de resultat som hittills samlats in och hur projektet ska fortskrida.

 

KomHIT Flykting

Ulrika Ferm, enhetschef

I projektet KomHIT Flykting arbetar man intensivt för att ta fram kommunikationsstöd att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård med människor på flykt. Vi berättar kort om projektet och webbresursen www.kom-hit.se/flykting samt demonstrerar material.

 


Delaktig i Ögonblicket


Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut

Ögonstyrd dator ger nya möjligheter för barn med stora rörelsehinder och utan fungerade tal att kunna kommunicera och samspela med sin omgivning. Men det är både kunskaps- och tidskrävande att få tekniken att fungera i vardagen. Vi har fått medel från Vinnova för att ta fram ett metod- och informationsmaterial samt färdiga programvaruanpassningar för barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer. Allt material ska finnas fritt tillgängligt för nedladdning.

 

 

IN LIFE Independent Living Support Functions for the Elderly
Katja Laakso, logoped

IN LIFE är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som görs inom ramen för EU-satsningen Innovations Actions, Horizon 2020. Projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och välfungerande vardag för äldre. Den del som ska göras i Sverige fokuserar på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

 


Appen ALL på svenska
Katarina Mühlenbock, datalingvist

Katarina berättar om sitt pågående arbete med att anpassa och översätta appen ALL™ (Accessible Literacy Learning) till svenska. ALL är utvecklad i USA av forskarna Janice Light och David McNaughton vid Pennsylvania State University i sam-arbete med Tobii Dynavox. Den innehåller olika övningar med bildstöd för framför allt bottom-up-processer, d v s fonologisk medvetenhet, och har utvecklats med avsikt att stödja elever med icke fungerande tal i sin lästräning.

KomHIT - Kommunikationsstöd i sjukvård och tandvård

Senaste nytt från detta spännande projekt - vi visar våra nya fina webbresurser - bl.a. ett bildstödsverktyg och utvärderingsresultat.

KomHIT Flykting

På DART har vi utvecklat kommunikationsstöd på flera språk som kan användas tillsammans med människor som har flytt till Sverige. Vi kommer att berätta om detta, och om planerna på vår projektidé om att skapa fler bildstöd och informationsmaterial tillsammans med flyktingboenden.

IN LIFE

Ett nystartat EU-projekt om stöd för bland annat kommunikation vid demens.

Appstöd

Ett webbforum som handlar om att samla information om kommunikationsappar för smartphones och surfplattor.

MASTER

Projektet handlar om hur man mäter texters läsbarhet, och nya möjligheter att förse läsare med individuellt anpassat material.

KomPis

Kommunikativ miljö genom pekprat i förskole- och skolmiljö.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 20:54