Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bildsamt

Syftet med projektet var att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

Aktuellt

Allt material finns samlat här på Darts webbsida där man kan ladda ner materialet, titta på filmer. Du hittar det under Färdigt material - Samtal om våld och kränkning


Bakgrund
Enligt flera undersökningar så är kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättningar bristfällig. En amerikansk rapport visade att mellan 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning och kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för.

Metod
Inom projektet har vi inventerat vilka verksamheter och vilken personal som kan komma att möta personer i behov av kommunikationsstöd i förebyggande, upptäckande och/eller hanterande samtal kring våld. Vi har också inventerat vilka bilder, metoder och material som idag finns tillgängliga för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd. 

Under projektet har vi tagit fram samtalspaket bestående av bildstödsmaterial med tillhörande anvisningar som kan användas för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd inom olika verksamheter. Vi har också skapat utbildningar om kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter, om våld och hur man bemöter och samtalar med en person i behov av kommunikationsstöd som utsatts eller riskerar att utsättas för våld.

Resultat 
Allt material finns samlat här på Darts webbsida där man kan ladda ner materialet, titta på filmer och själv skapa och redigera bildstöd. Du hittar det under Färdigt material - Samtal om våld och kränkning

Projektledare 
Amanda Nyberg
Kontaktperson på Dart: Josefin Hansson, josefin.b.hansson@vgregion.se 

Samverkande parter 
DART, Gymnasiesärskolan i Alingsås, Barnhuset (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus), FUB Västra Götaland, Autism- och asperger föreningen distrikt Göteborg, IfA intressegruppen för assistansberättigade.

Finansiering 
Arvsfonden

Senast uppdaterad: 2021-05-26 10:14