Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CallforAll

Projektets mål är att vidareutveckla en befintlig kommunikationsplattform så att denna kan användas för fjärrkommunikation av personer med komplexa kommunikationsbehov, med eller utan tolk i samtalet. Nyckelord: fjärrkommunikation, delaktighet, demokrati, talsyntes, symbolstöd

Finansiering
Post- och Telestyrelsen

Samverkande parter
Dart, nWise

Bakgrund
I dagsläget finns ingen lämplig teknik för fjärrkommunikation i realtid som har stöd för talsyntes, symboler, video och text vilket personer med komplexa kommunikationsbehov behöver i varierande omfattning. De hänvisas idag till basal konsumentteknik som inte alls har stöd för att hantera kommunikation som sker med ett talande hjälpmedel eller symboler och kan därför inte alls använda existerande videolösningar, som Skype och andra förskrivningsbara kommunikationshjälpmedel.

Metod
Utveckling av tjänsten sker hos nWise i samarbete med Dart. Den kliniska testningen sker i Göteborg med Dart som huvudansvarig part. Personer med kommunikationssvårigheter som använder kommunikationshjälpmedel med text, symboler och talsyntes kommer att prova tjänsten under en period på hemmaplan. I samband med detta utvärderas användningen på många olika sätt. Dels genom mätningar av användningen, men framför allt genom att personer med kommunikationssvårigheter och deras stödpersoner intervjuas om sin syn på utformningen av videotelefonitjänsten. En innehållsanalys av intervjuerna kommer att utföras för att se om den teknik som utvecklas i projektet bidrar till ett ökat socialt nätverk samt uppfattning om det egna utförandet och tillfredsställelsen med det.

Resultat
Projektet kommer att resultera i en analys av behov och önskemål hos målgruppen gällande fjärrkommunikation som direkt kan implementeras i en befintlig tekniklösning och också användas som underlag i framtida teknikimplementationer.

Framtid
Med tillgång till dagens teknik och forskning om implementering för målgruppen, kan projektet resultera i en ökad tillgång till fjärrkommunikation för en grupp som står utanför denna idag så viktiga kommunikationskanal och fram för allt att tekniken utformas på ett sätt som är lämpligt för att målgruppen ska kunna lyckas nyttja tekniken på egen hand och på ett tillfredsställande sätt.

Länkar
Projektet har en egen sida på webbplatsen: CallforAll
Där kan du läsa mer och följa med i aktuella nyheter i projektet.

Projektledare 
Kontaktperson på Dart: Margret Buchholz: margret.buchholz@vgregion.se, 0707-85 02 76

Senast uppdaterad: 2019-10-13 12:09