Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fjärrkommunikation för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar

Syftet med föreliggande projekt är att undersöka hur personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar använder fjärrkommunikation idag och hur de skulle vilja kunna använda fjärrkommunikation. Projektet syftar också till att undersöka och beskriva effekterna av fjärrkommunikation för personernas självbestämmande och delaktighet i samhället.

Bakgrund
Den snabba teknikutvecklingen öppnar nya möjligheter för personer med kommunikationssvårigheter som använder AKK. Exempelvis kan smarta telefoner och surfplattor vara till hjälp för att hålla kontakten med andra. Dock har personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter oftast svårt att hantera standardteknologi. Det kan bero på att man har svårt att läsa, att orientera sig i menyerna eller att fysiskt handskas med telefonen. Personer med funktionsnedsättning har inte samma tillgång till vardagsteknologi som andra i samhället. Detta kan ytterligare förstärka redan existerande problem med isolering och ensamhet eftersom man inte kan använda fjärrkommunikation och ta kontakt med andra personer via telefon, SMS, e-post eller genom sociala medier.

Den snabba utvecklingen av appar för telefoner och surfplattor kan komma att bli till stor nytta för personer med kommunikativa svårigheter. Dock är det mycket ont om forskning inom detta område. Det är viktigt att teknikutvecklingen tar tillvara existerande kunskap och skapar ny kunskap om hur ny teknik kan komma personer med funktionsnedsättningar till del.

Metod
Inledningsvis utvärderades en intervention med att skicka sms med symboler genom intervjuer med förskrivare. Studie två är en kvalitativ studie för att identifiera hur fjärrkommunikation används av målgruppen idag och hur man skulle vilja kunna använda fjärrkommunikation. Denna studie har gjorts med hjälp av anpassad intervjuteknik med samtalsmatta för att möjliggöra målgruppens deltagande. Här uttrycks målgruppens önskningar och behov av fjärrkommunikation. Därefter genomfördes fokusgrupper med stödpersoner för att hitta förklaringar till hinder och idéer till lösningar för att få fjärrkommunikation att fungera för målgruppen. Den avslutande studien är en interventionsstudie där en specifik metod för fjärrkommunikation testas och utvärderas.

Resultat
Resultat och preliminära resultat visar att möjligheten att använda fjärrkommunikation på egen hand ökar personernas delaktighet i samhället och gör dem mer självständiga i olika sammanhang och aktiviteter. Olika aspekter av fjärrkommunikation beskrivs.

Framtid
Personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar är en grupp som har svårt att komma till tals i samhället och sannolikt har dessa personer stora svårigheter att använda fjärrkommunikation i samma utsträckning som andra i samhället. Med tillgång till dagens teknik och forskning om implementering för målgruppen, torde projektet kunna resultera i en ökad tillgång till fjärrkommunikation för en grupp som står utanför denna idag så viktiga kommunikationskanal.

Publikationer
Buchholz, M., Mattson Müller, I., & Ferm, U. (2013). Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. Technology and Disability(25), 87-98.

Projektledare
Margret Buchholz: margret.buchholz@vgregion.se, 031-342 08 06
Doktorand, Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Handledare: Kristina Holmgren, Med Dr
Bihandledare: Ulrika Ferm, Fil Dr

Senast uppdaterad: 2019-10-13 12:17