Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fjärrkommunikation för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar - avhandlingsprojekt

Avhandlingen Let’s stay in touch! Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities har haft som syfte att utforska och beskriva fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Avhandlingen fokuserar på fjärrkommunikation i relation till självbestämmande och delaktighet. Tre olika perspektiv har undersökts: personernas egna erfarenheter, förskrivares och stödpersoners erfarenheter.

Aktuellt

Vi ägnar oss alltmer åt att kommunicera med andra via telefon, sms, e-post, videosamtal, sociala medier och olika typer av meddelandetjänster, s.k. fjärrkommunikation. Att kunna använda fjärrkommunikation på något sätt är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle. Det används för social gemenskap och för att boka in olika slags av aktiviteter. Vi förväntas ha tillgång till internet och telefon, surfplatta eller dator för att kunna utföra viktiga aktiviteter som att kontakta hyresvärden eller kontakta support för olika tjänster. Vi behöver också kunna fjärrkommunicera för att till exempel boka hälso- och sjukvårdsbesök och ha kontakt med försäkringskassa eller arbetsförmedling.

Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift kan ha stora begränsningar i tillgången till fjärrkommunikation.

Avhandlingen innefattar en ramberättelse och fyra delarbeten där deltagarnas erfarenheter av fjärrkommunikation beskrivs. Erfarenheterna har samlats in genom individuella intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

Avhandlingen beskriver hur tillgång till fungerande fjärrkommunikation är viktigt för att ha kontroll över sitt eget liv, självbestämmande och delaktighet. Den beskriver också hur det behövs ökad tillgång till fungerande teknik, kunskap och stöd för att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter ska kunna fjärrkommunicera som de själva önskar.

Publikationer

Buchholz, M., Mattsson Müller, I., & Ferm, U. Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. Technology and Disability, 25(2), 87-98. (2013). (Artikel I doktorsavhandling).

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. "That is how I speak nowadays" - experiences of remote communication among persons with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 40(12),1468-1479. (2018). (Artikel II doktorsavhandling).

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. Support persons’ views on remote communication and social media for people with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 42(10), 1439-1447 (2020). (Artikel III doktorsavhandling).

Buchholz, M., Holmgren, K., & Ferm, U. Remote communication for people with disabilities: Support persons’ views on benefits, challenges, and suggestions for technology development. Technology and Disability, 2(32), 69–80. (2020). (Artikel IV doktorsavhandling).

Projektledare
Margret Buchholz: margret.buchholz@vgregion.se, 031-342 08 06
Medicine doktor, Specialistarbetsterapeut Dart och lektor vid Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi
Handledare: Kristina Holmgren, professor
Bihandledare: Ulrika Ferm, docent

Senast uppdaterad: 2021-08-05 12:43