Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser hösten 2020

Kalender

Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin.

Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Vi strävar efter att kunna erbjuda deltagande på distans på våra kurser. Om och hur detta görs kan se olika ut beroende på kurs. Kontakta kursledaren eller vår administratör vid önskemål om att kunna delta på distans.

Kursledarutbildningar

Våra kursledarutbildningar syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser i metoderna AKKtiv, KOMPIS och samtalsmatta.

Obs - senaste anmälningsdag för denna kurs är 30 juni!

Vill du lära ut metoden samtalsmatta till andra i din verksamhet? 

På kursledarutbildningen lär dig hur du utbildar andra i att använda samtalsmatta. Du får lära dig att hantera gruppdynamik och hur du kan skapa en konstruktiv miljö där dina kursdeltagare kan lära sig av varandra. Du får också uppdateringar från den senaste forskningen. Utbildningen har stort fokus på reflektion.  

Behörighet och antagningsprocess

För att vara behörig att gå utbildning ska du ha gått kursen samtalsmatta och ha stor erfarenhet av att använda metoden, ha kunskap kring kommunikation och vara bra på att förmedla din kunskap till andra.

Skicka oss din intresseanmälan för att få kompletta ansökningshandlingar. Detta innebär att du ska skicka in en film där du använder samtalsmatta, samt fylla i ett formulär och beskriva några exempel av din användning av samtalsmatta. Din ansökan kommer granskas för att se om du uppfyller kriterierna. Den kompletta ansökan är bindande. 

Bra att veta

 • Kursen ges under två dagar.
 • Kursen kommer att ges på engelska av Talking Mats Centre från Skottland. Dart kan bistå med viss tolkning till svenska.
 • Deltagarantalet är begränsat. Ansökningarna kommer behandlas i takt med att de kommer in. Ansökningar inskickade efter 30 juni kommer inte behandlas för denna kurs.
 • Om du blir godkänd får du får licens för att utbilda i en tvådagarskurs i samtalsmatta.
 • Du får tillgång till alla resurser du behöver för att utbilda i metoden, inklusive digitala resurser.
 • En årlig avgift tillkommer för att hålla din licens aktiv.

Pris

15 000 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Din intresseanmälan är inte bindande, men om du skickar in kompletta ansökningshandlingar blir din ansökan bindande och kräver underskrift av chef eller motsvarande. 

Är du intresserad?

Skicka snarast in din intresseanmälan till oss. Vi skickar då ut ansökningshandlingarna. I dem styrker du din kompetens i text och genom filmade exempel.

Lämna din intresseanmälan här

Kontakt

Har du frågor kring kursupplägg eller ansökningar kan du ta kontakt med Margret Buchholz, arbetsterapeut och licensierad samtalsmatteutbildare.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett kursmaterial i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till kursen finns även en kursbok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Om du jobbar på habilitering, anmäl dig istället till kursen AKKtiv KomIgång habilitering.

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter.

Kursinnehåll

 • Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.
 • Genomgång av innehållet i föräldrakursen
 • Genomgång av hemsida med material till föräldrautbildningen
 • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson, Åsa Björkman

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 16 oktober. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna.

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett kursmaterial i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till kursen finns även en kursbok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Om du jobbar på allmän eller barnlogopedisk mottagning eller utredningsteam, anmäl dig istället till kursen AKKtiv KomIgång barnlogopedi.

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrakursen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrakursen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 21 augusti. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Beskrivning

AKKtivs kursledarutbildning vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. KomHem är en fördjupningskurs som erbjuds föräldrar som har deltagit i någon av AKKtivs grundkurser KomIgång, KomUng eller KomFler.
KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Avsedd för

Dig som har gått kursledarutbildning KomIgång och är logoped, pedagog, psykolog eller arbetsterapeut med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du har genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång, KomUng eller KomFler. KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll

Under kursen går vi igenom:

 • Gemensam problemlösning
 • Målsättningsarbete
 • Kursmoment och kursmaterial till KomHem-kursen
 • Diskussioner utifrån kursdeltagarnas egna filmer
 • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår (lunch endast dag 2).

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan 

Anmälan är stängd.

Tid

13.00-17.00 dag 1
09.00-16.00 dag 2

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur (se www.akktiv.se) samt förbereda en egen film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 15 min). Ta med dig filmen på ett USB-minne.

Beskrivning

Handledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda KOMPIS-utbildning och handleda i pedagogiska verksamheter. I handledarutbildningen får deltagarna ett färdigt utbildningsmaterial för att kunna utbilda sina kollegor. På sina arbetsplatser genomför de utbildade handledarna sedan en studiecirkel.

Avsedd för

Utbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.

Förkunskaper

Handledarutbildningen förutsätter att deltagarna har goda förkunskaper om olika redskap och sätt för AKK eller att du tidigare har gått kursen ”Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs”.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av utbildningsmaterialet med fördjupning kring teoretiska grunder för kommunikationsutveckling och aktuell evidens. I KOMPIS är kommunikativ miljö och bildkommunikation i fokus men alla typer av kommunikation uppmärksammas. Kursen innehåller föreläsningar, övningar och diskussion.

Kostnad

5 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 2 oktober. 

Tid

Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 9.00-16.00

Övrigt

Före handledarutbildningen förväntas deltagarna läsa litteratur, bl.a ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd” som finns att köpa på www.vgregion.se.

Vi vill också att du har läst följande bok: 
Lusten att förstå - om lärande på människans villkor
av Peter Gärdenfors

Information om ytterligare litteratur kommer i samband med bekräftelsen.

Om du känner dig osäker på om du har rätt förkunskaper för kursen kan du ringa och stämma av med kursansvarig.

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Beskrivning

Denna halvdagskurs ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter. Det kan handla om patienter som pratar andra språk än svenska, har en funktionsnedsättning eller helt enkelt oro som kan påverka kommunikationsförmågan. Med hjälp av bildstöd – bilder med enkel text på svenska och andra språk - kan vårdpersonal enklare kommunicera och skapa bättre kontakt med sina patienter. På kursen får du bekanta dig med bildstöd för olika situationer inom hälso- och sjukvård och tandvård. Kursdeltagarna får med sig en modell för att kunna införa kommunikationsstöden i sin verksamhet och vägleda sina arbetskamrater i att använda dem.

Avsedd för

Anställda inom hälso- och sjukvård och tandvård, som möter personer i behov av kommunikationsstöd

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

 • Kort bakgrund och teori
 • Instruktion och träning i att hämta, anpassa och tillverka bildstöd i bildstod.se
 • Övning i att använda bildstöd

Kostnad

975 kr. Fika ingår.

Kursledare

Josefin Hansson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 6 november. 

Tid

14.00-17.00

Beskrivning

Introduktion till dig som har till uppgift att leda och fatta beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning.

Kursen ges på distans. Instruktioner kring deltagande kommer i samband med kursbekräftelsen. 

Avsedd för

Dig som har till uppgift att leda och fatta beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning, i första hand inom LSS-verksamhet, men också inom assistans, skola, psykiatri eller habilitering.

Förkunskaper

Erfarenhet av att leda LSS-verksamheter eller liknande verksamheter. 

Kursinnehåll

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens rapport går vi igenom evidensunderlag och rekommendationer för hur du i din verksamhet kan nå framgång med att förebygga och minska både utagerande och självskadande beteende.

Förmiddagen syftar till att öka kunskapen om kopplingen mellan kommunikation och utmanande beteende och hur du som ledare kan arbeta vidare i din verksamhet.

Darts modell för att arbeta med både generellt och individuellt kommunikationsstöd/AKK vid utmanande beteende presenteras.

Under kursens slutdel ges förslag på möjliga spår att gå vidare både för dig som är ledare och din personal.

Kostnad

500 kr exkl. moms. 

Kursledare

Gunilla Thunberg, Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Tänk på att ange den e-postadress du vill ha möteslänken på. Anmäl dig senast 2 oktober. 

Tid

8.30-12.30

Beskrivning

Grundkursen ger en överblick över vad alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är. Vi går igenom olika typer av redskap för AKK samt olika metoder.

Grundkursen ska ge dig kunskap för att komma igång med AKK i den miljö där du befinner dig.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationssvårigheter och AKK
 • AKK i förhållande till kognitivt stöd
 • Redskap och metoder
 • Vad krävs av omgivningen för att stödja AKK-användare
 • Under kursen varvas teori, praktiska övningar och diskussion
 • Hemuppgift som genomförs mellan kursdag 1 och 2

Kostnad

3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Gunnel Ivarsson och Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 11 september. 

Tid

9-16

Övrigt

Grundkursen är en bra start för dig som inte arbetat aktivt med AKK tidigare. Den ger också en grund för att gå vidare med en fortsättningskurs, exempelvis KOMPIS handledarutbildning.

Beskrivning

För nästan alla med kommunikativa och kognitiva svårigheter är det en stor utmaning att förstå känslor, sociala regler och hur andra människor tänker. När vi använder ritprat gör vi samtalen och lösningarna på problemen synliga. Vi hjälper människor att se med ögat istället för att se med tanken. Målet är att ge en bild av det som vi annars endast pratar om med hjälp av papper, penna, bilder och appar.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori, övningar och diskussion.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Anmälan är stängd.

Tid

09.00 – 16.00

Beskrivning

När en person behöver använda kommunikationsstöd/Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att kommunicera behöver du som samtalspartner också göra det.

Om kommunikationsstödet som används består av bilder – t.ex. en kommunikationsbok, samtalskartor eller talande hjälpmedel – behöver omgivningen lära sig att pekprata. Det innebära att vi pekar på bilder samtidigt som vi pratar för att förstärka betydelsen.

Samtala med bilder är en praktisk kurs där du lär dig pekprata. Målet med kursen är att du ska bli en bra samtalspartner och kommunikativ förebild, för att du ska kunna stödja AKK-användarens kommunikationsutveckling.

Kursen är uppdelad i två halvdagar – på förmiddagen är det fokus på lågteknologisk AKK och på eftermiddagen är det fokus på högteknologisk AKK. Du anmäler dig till den halvdag som passar dina behov bäst. Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna.

Använder ni redan ett kommunikationshjälpmedel får du gärna ta med det till kursen, så får du öva dig på att samtala med det.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

 • Fokus på lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok)
 • Grundläggande kunskap om kommunikation, AKK och allas rätt till kommunikation
 • Grundläggande kunskap om partnerstrategier och responsiv kommunikationsstil
 • Stort fokus på att pekprata och prova olika sorters kommunikationsstöd med bilder.
 • Tillfälle för reflektion och diskussion kring metoden pekprata

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 23 oktober. 

Tid

09.00 – 12.00

Övrigt

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok) är du välkommen att anmäla dig på den här kursen som går på förmiddagen.

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation) är du välkommen att anmäla dig på kursen som går på eftermiddagen.

Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna. 

Beskrivning

När en person behöver använda kommunikationsstöd/Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att kommunicera behöver du som samtalspartner också göra det.

Om kommunikationsstödet som används består av bilder – t.ex. en kommunikationsbok, samtalskartor eller talande hjälpmedel – behöver omgivningen lära sig att pekprata. Det innebära att vi pekar på bilder samtidigt som vi pratar för att förstärka betydelsen.

Samtala med bilder är en praktisk kurs där du lär dig pekprata. Målet med kursen är att du ska bli en bra samtalspartner och kommunikativ förebild, för att du ska kunna stödja AKK-användarens kommunikationsutveckling.

Kursen är uppdelad i två halvdagar – på förmiddagen är det fokus på lågteknologisk AKK och på eftermiddagen är det fokus på högteknologisk AKK. Du anmäler dig till den halvdag som passar dina behov bäst. Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna.

Använder ni redan ett kommunikationshjälpmedel får du gärna ta med det till kursen, så får du öva dig på att samtala med det.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

 • Fokus på högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation)
 • Grundläggande kunskap om kommunikation, AKK och allas rätt till kommunikation
 • Grundläggande kunskap om partnerstrategier och responsiv kommunikationsstil
 • Stort fokus på att pekprata och prova olika sorters kommunikationsstöd med bilder.
 • Tillfälle för reflektion och diskussion kring metoden pekprata

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 23 oktober. 

Tid

13.00 – 16.00

Övrigt

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok) är du välkommen att anmäla dig på den här kursen som går på förmiddagen.

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation) är du välkommen att anmäla dig på kursen som går på eftermiddagen.

Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna. 

Datorprogram

På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs som har fokus på symbolkommunikationsanpassningar i Grid 3, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.     

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – skrivmiljöer och fjärrkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på symbolkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 23 oktober. 

Tid

9:30-12:00

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs med fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.  

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – symbolkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 23 oktober. 

Tid

13:00-15:30

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 4 september. 

Tid

09:30-15:30

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 6 november. 

Tid

09:30-15:30

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

 • Ljud och video
 • Kamera och foton
 • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
 • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
 • E-post och SMS
 • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 9 oktober. 

Tid

10:00-16:00

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Communicator 5.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkursen
 • Omgivningskontroll och IR
 • Smarta knappar
 • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 2 oktober. 

Tid

09:30-15:30

Metoder

PÅ DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Beskrivning

Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 700 kr exkl. moms för båda dagarna. Kaffe och lunch ingår. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist och Gunnel Ivarsson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 4 september. 

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 700 kr exkl. moms för båda dagarna. Kaffe och lunch ingår. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist och Gunnel Ivarsson.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 9 oktober. 

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Anmälan är stängd.

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 13 november. 

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Beskrivning

PODD är ett evidensbaserat kommunikationsverktyg med symboler som finns både i bokform och i elektronisk form. PODD utskriftsprogram är ett enkelt redigeringsverktyg som följer med vid användning av samtliga av Abilias PODD-böcker. Under denna kurs går vi igenom utskriftsprogrammen för både de ensidiga böckerna (PODD12 och 20) samt för de tvåsidiga böckerna (PODD 40 och 70) och tittar på vilka inställnings- och redigeringsmöjligheter som finns. 

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder PODD.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Inställningsmöjligheter i programmet
 • Redigeringsmöjligheter
 • Tips och tricks

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Sara Säterstam, Abilia

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 september. 

Tid

09.00 – 12.00

Övrigt

PODD följer typisk språkinlärning och utvecklar språkförståelsen. Samma strategier används som när man kommunicerar med ett barn som förväntas börja tala. Genom PODD får man enkel tillgång till ett större ordförråd redan från början. Ordförrådet är systematiskt och logiskt strukturerat samt är anpassat till personens språkliga utvecklingsnivå och deras fysiska förutsättningar. Med PODD-systemet har personen möjlighet att uttrycka behov och känslor, ställa frågor, använda sociala fraser, utforska vad som är fel och berätta om gårdagen.

PODD uppfyller personens nuvarande kommunikationsbehov och stimulerar dem samtidigt till vidareutveckling av de kommunikativa och de språkliga färdigheterna.

Beskrivning

PODD är ett evidensbaserat kommunikationsverktyg med symboler som finns både i bokform och i elektronisk form. Elektronisk PODD finns i de två varianterna PODD15 och PODD60, för att kunna möta upp användaren på den språkliga nivån hen befinner sig på. Med Elektronisk PODD har användaren möjlighet att kommunicera med talsyntes genom ögonstyrning, joystick eller touch. Under denna kurs går vi igenom de olika varianterna av elektronisk PODD, hur de är uppbyggda samt vilka inställnings- och redigeringsmöjligheter som finns. 

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder PODD.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Genomgång av verktygets uppbyggnad och struktur
 • Inställningsmöjligheter
 • Redigeringsmöjligheter
 • Tips och tricks

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Sara Säterstam, Abilia

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 september. 

Tid

13.00 – 16.00

Övrigt

PODD följer typisk språkinlärning och utvecklar språkförståelsen. Samma strategier används som när man kommunicerar med ett barn som förväntas börja tala. Genom PODD får man enkel tillgång till ett större ordförråd redan från början. Ordförrådet är systematiskt och logiskt strukturerat samt är anpassat till personens språkliga utvecklingsnivå och deras fysiska förutsättningar. Med PODD-systemet har personen möjlighet att uttrycka behov och känslor, ställa frågor, använda sociala fraser, utforska vad som är fel och berätta om gårdagen.

PODD uppfyller personens nuvarande kommunikationsbehov och stimulerar dem samtidigt till vidareutveckling av de kommunikativa och de språkliga färdigheterna.

Teknik, styrsätt och appar

På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Beskrivning

På kursen lär du dig det du behöver veta för att kunna hjälpa någon som använder ögonstyrning av dator eller Windowsplatta i vardagen. Det kan vara att kalibrera ögonstyrningen och andra inställningar som kan behövas. Hur kommer man igång? Och vad behöver du göra för att stötta personen.

Avsedd för

Alla som har intresse av att lära sig handskas med ögonstyrning. Observera att kursen inriktas mot MyTobii I-serien samt PCEye Go/PCEye Mini!

Förkunskaper

Kännedom om Windows.

Kursinnehåll

Teoretiska och praktiska moment ingår: Du får lära dig hur ögonstyrning fungerar och vad man behöver tänka på. Du kommer också att få göra praktiska övningar för att lära dig göra de inställningar som behövs.

Kostnad

975 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Eva Holmqvist

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 23 oktober. 

Tid

15.00 – 18.00

Övrigt

Om du är intresserad av någon annan typ av ögonstyrning, kontakta då kursledaren innan du anmäler dig för att stämma av om det går att tillgodose.

Senast uppdaterad: 2020-11-13 17:33