Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser hösten 2023

Kalender

Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin.

Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Flera av våra kurser ges nu online. Dessa kurser är markerade i listan nedan. Vid förändrat behov kan även kurser som planeras på plats övergå till en digital kurs. De kurser som ännu inte passar för ett distansupplägg ges fortfarande på plats hos oss. 

Digitala studiebesök och lunchföreläsningar

Missa inte våra digitala lunchföreläsningar och studiebesök som du deltar på kostnadsfritt! 

Samtalsmatta

Metoden Talking Mats (samtalsmatta) kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. 

På våra grundkurser utbildar vi personal att använda samtalsmatta i sina verksamheter. Vår kursledarutbildning inom Talking Mats syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i utbildningar i samtalsmatta. 

Sista ansökningsdag är 18 september. Observera att din kompletta ansökan måste vara oss tillhanda då. Ansökan är omfattande och tar tid att skriva - se mer om antagningsprocessen nedan. Ansökan fylls i digitalt och skickas in via e-post. 

Vill du lära ut metoden Talking Mats (samtalsmatta) till andra i din verksamhet? 

På kursledarutbildningen lär dig hur du utbildar andra i att använda samtalsmatta. Du får lära dig att hantera gruppdynamik och hur du kan skapa en konstruktiv miljö där dina kursdeltagare kan lära sig av varandra. Du får också uppdateringar från den senaste forskningen. Utbildningen har stort fokus på reflektion.  

Behörighet och antagningsprocess

För att vara behörig att gå utbildning ska du ha gått kursen Talking Mats (samtalsmatta) och ha stor erfarenhet av att använda metoden, ha kunskap kring kommunikation och vara bra på att förmedla din kunskap till andra.

Ladda ner de kompletta ansökningshandlingarna längre ner på sidan. I ansökan ska du beskriva din kompetens och dina kunskaper i metoden samtalsmatta. Du behöver spela in en film där du använder metoden. Din ansökan kommer granskas för att se om du uppfyller kriterierna. Ansökan är komplett tillsammans med betalningsförbindelse från chef. Den kompletta ansökan är bindande. 

Bra att veta

 • Kursen ges under tre dagar och går online. 
 • Deltagarantalet är begränsat. Ansökningarna kommer behandlas i takt med att de kommer in. Ansökningar inskickade efter att sista datum passerats kommer att behandlas till reservplats eller till nästa kurstillfälle.
 • Om du blir godkänd får du licens för att hålla kurser i metoden.
 • Du får tillgång till kursmaterial och digitala resurser.
 • En årlig avgift till Talking Mats Centre i Skottland tillkommer för att hålla din licens aktiv. 

Pris

17 000 kr exkl. moms. 

Är du intresserad?

Ladda ner ansökningshandlingarna här

Kontakt

Har du frågor kring kursupplägg eller ansökningar kan du ta kontakt med Margret Buchholz, arbetsterapeut och licensierad samtalsmatteutbildare.

Beskrivning

Metoden Talking Mats (samtalsmatta) kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

4 500 kr exkl. moms för båda dagarna. Fika ingår dag 1. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Gunnel Ivarsson, Margret Buchholz

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 8 september.

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Dag 1 går kursen på plats.
Dag 2 går den online.

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

Metoden Talking Mats (samtalsmatta) kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

4 500 kr exkl. moms för båda dagarna. Fika ingår dag 1. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Gunnel Ivarsson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 13 oktober.

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Dag 1 går kursen på plats.
Dag 2 går den online.

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

En utbildningsdag för dig som har genomgått kursen Talking Mats, också kallad samtalsmatta.  Denna kurs ger dig verktyg att använda samtalsmatta för att stötta personer som har insats inom LSS att vara självbestämmande i sin genomförandeplan. Under kursdagen får du möjlighet att jobba aktivt med att tillverka ditt eget material för samtalsmatta.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter inom LSS.

Förkunskaper

Genomgången kurs i metoden Talking Mats eller anmäld till kurs i anslutning till kursdagen.

Kursinnehåll

Kursdagen ger dig kunskap och verktyg i hur du kan använda samtalsmatta för att öka delaktighet i en genomförandeplan. Dagen består av föreläsning, diskussioner och övningar.  Du får möjlighet att ta fram material att använda i din yrkesroll.

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 augusti. 

Tid

09.00 – 16.00

AKKtiv vägledarutbildningar

AKKtiv är ett utbildningsprogram som ger kunskap om kommunikationsstöd och fokuserar på olika målgrupper runt personen som behöver stöd för att kommunicera: föräldrar, närstående och personal. 

Våra vägledarutbildningar inom AKKtiv syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i utbildningar i AKKtiv. 

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått vägledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett material i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till utbildningen finns även en bok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering eller barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrautbildningen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrautbildningen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrautbildningen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

8 000 kr exkl. moms. Kaffe ingår.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 1 september. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Skriv i anmälan om du arbetar inom habilitering, i barnlogopedisk verksamhet eller i annan verksamhet.

Inför vägledarutbildningen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/bli-vagledare. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla föräldrautbildningen med. Efter utbildningen får du tillgång till materialet för habilitering och barnlogopedi. 

För att bli godkänd på utbildningen och bli AKKtiv-vägledare behöver du delta hela kurstiden alla tre dagarna.

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som har gått handledarutbildning AKKtiv KomIgång och som varit delaktig i KomIgång-kurs för föräldrar på habiliteringen. Utifrån önskemål om att kunna anpassa kurser efter föräldrars behov och de förutsättningar som finns på den enskilda habiliteringen har vi tagit fram handledarutbildningen AKKtiv påbyggnad. Den ersätter de tidigare handledarutbildningarna KomUng som riktar sig till föräldrar som har barn i skolåldern, och KomFler, som riktar sig till föräldrar som har barn som är flerspråkiga. Exempel på anpassningar vi kommer att ta upp är för skolbarn/ungdomar, flerspråkiga familjer, barn med flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. I samband med kursen kommer du att få inlogg till hemsidan med material till föräldrakurserna KomUng och KomFler. Filmer som har tagits fram på kursen får du separat på ett USB.

Avsedd för

Handledare som vill fördjupa sig och kunna anpassa KomIgång till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. Den vänder sig också till dig som vill hålla i någon av kurserna KomUng, KomFler, KomIgång syn eller KomIgång flerfunktionsnedsättning. Föräldrakurserna ska ledas av två personal varav en logoped.

Förkunskaper

Du har gått vägledarutbildning AKKtiv KomIgång och varit vägledare för en eller flera föräldrakurser AKKtiv KomIgång inom habiliteringen.

Innehåll

Under kursen går vi igenom:

 • Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling och AKK vid olika funktionsnedsättningar och åldrar. Samtal utifrån inläst material.
 • Erfarenhetsutbyte
 • Anpassa KomIgång-kursen för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter utifrån olika behov
 • Kursmoment och kursmaterial till KomUng-kursen & KomFler-kursen
 • Lek eller aktivitet? Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar
 • AKK på modersmålet. Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar
 • Filmanalys & gruppuppgifter

Kostnad

6 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Britt Claesson, Sandra Östberg

Anmälan 

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 20 oktober. 

Tid

08.30-16.30 båda dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur (se www.akktiv.se/bli-vagledare). Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med. 

Beskrivning

AKKtiv KomPis vägledarutbildning vänder sig till dig som vill utbilda personal inom förskola och skola kring kommunikation och pekprat. I vägledarutbildningen får du som deltagare ett gediget utbildningsmaterial, utifrån ett evidensbaserat koncept, för att kunna utbilda dina kollegor och vägleda i pedagogiska verksamheter. Detta för att bättre tillgodose alla barns rätt till kommunikation, vilket leder till ökad delaktighet och måluppfyllelse.

Avsedd för

Utbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.

Förkunskaper

Vägledarutbildningen förutsätter att du som deltagare har goda förkunskaper om olika redskap och metoder för AKK, eller att du tidigare har gått kursen ”Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs”.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av utbildningsmaterialet med fördjupning kring teoretiska grunder för kommunikationsutveckling och aktuell evidens. I KomPis är kommunikativ miljö och bildkommunikation i fokus men alla typer av kommunikation uppmärksammas. Kursen innehåller föreläsningar, övningar och diskussion.                                              

Kostnad

8 000 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Helen Göransson, Anna Nilsson

Anmälan

Dag 1 och 2 går på plats. Dag 3 går digitalt. 

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 8 september. 

Tid

9.00-16.00 alla tre dagarna.

Övrigt

Inför vägledarutbildningen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/bli-vagledare. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla utbildningen med.

Om du känner dig osäker på om du har rätt förkunskaper för kursen kan du ringa och stämma av med kursansvarig (se kontaktuppgifter under Dart - Kontakta oss).

För att bli godkänd på utbildningen och bli AKKtiv-vägledare behöver du delta hela kurstiden alla tre dagarna.

Detta tillfälle går som en hybridkurs. Du kan delta på plats eller på distans. Observera att kursen går i Uppsala om du deltar på plats. 

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till personal inom barnhälsovård, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning, habilitering eller liknande verksamhet som vill leda en utbildning i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn upp till tre år med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KOMiTID föräldrautbildning krävs att du har genomgått vägledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett utbildningsmaterial i form av Power Point-presentationer, övningsuppgifter och hemuppgifter. 

Avsedd för

Logopeder, specialpedagoger, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering eller barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrautbildningen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

 • Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.
 • Genomgång av innehållet i föräldrautbildningen
 • Genomgång av hemsida med material till föräldrautbildningen
 • Övning i att vägleda föräldrar, förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

8 000 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Sandra Östberg, Anna Fäldt

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 18 augusti. 

Tid

Detta tillfälle går som en hybridkurs. Du kan delta på plats eller på distans. Observera att kursen går i Uppsala om du deltar på plats. 

Dag 1 och 2 kan du välja om du vill gå på plats eller digitalt.
Dag 3 går endast på plats.

08.30-16.30 alla tre dagarna

Övrigt

Inför vägledarutbildningen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/bli-vagledare. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla föräldrautbildningen med. 

För att bli godkänd på utbildningen och bli AKKtiv-vägledare behöver du delta hela kurstiden alla tre dagarna.

Beskrivning

Denna vägledarutbildning vänder sig till dig som tidigare gått en AKKtiv vägledarutbildning och gett AKKtiv-utbildning till föräldrar eller personal, och som nu vill leda AKKtiv KOMiTID. AKKtiv KOMiTID ges till föräldrar som har barn 0-3 år med kommunikationssvårigheter. Insatsen ges inom barnhälsovård, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning, habilitering eller liknande verksamhet. Läs mer på www.akktiv.se

Avsedd för

Dig som tidigare gått en AKKtiv vägledarutbildning, så som AKKtiv KomIgång eller AKKtiv KomPis.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år. Du ska ha erfarenhet av att ha gett AKKtiv-insats till föräldrar eller personal.

Kursinnehåll

 • Vad som skiljer AKKtiv KOMiTID från andra AKKtiv-insatser
 • Tillgång till AKKtiv KOMiTID-materialet via akktiv.se
 • Teoretisk kunskap om vikten av och evidensgrunden för hembesök
 • Presentation av förberedelse-uppgift och övning i att vara vägledare
 • Övning och teoretisk kunskap kring modellinlärning via video, självreflektion via video och individuell feedback via video                                            

Kostnad

4 000 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Sandra Östberg, Anna Fäldt

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 27 oktober. 

Skriv när du anmäler dig vilken AKKtiv vägledarutbildning du gått tidigare.

Tid

08.30-16.30

Övrigt

Inför kurstillfället ska du väglett en förälder i responsiv kommunikationsstil, miljömodifierande strategier och/eller alternativ och kompletterande kommunikation. Denna vägledning ska filmas. Du kommer att få visa filmen under utbildningen. Filmerna ligger till grund för peerlearning, videobaserad självreflektion och videobaserad individuell positiv feedback.

Inför utbildningen ska du ha tittat på filmerna på https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/ och reflekterat över hur de kan användas i handledning till föräldrar. 

Inför utbildningen ska även tre vetenskapliga artiklar läsas:

Moorcroft, A., Scarinci, N., & Meyer, C. (2019). “I've had a love-hate, I mean mostly hate relationship with these PODD books”: parent perceptions of how they and their child contributed to AAC rejection and abandonment. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-11. doi.org/10.1080/17483107.2019.1632944

O'Toole, C., Lyons, R., & Houghton, C. (2021). A Qualitative Evidence Synthesis of Parental Experiences and Perceptions of Parent-Child Interaction Therapy for Preschool Children With Communication Difficulties. Journal of speech, language, and hearing research, 64(8), 3159-3185. doi.org/10.1044/2021_JSLHR-20-00732

Woods, J. J., Wilcox, M. J., Friedman, M., & Murch, T. (2011, Jul). Collaborative consultation in natural environments: strategies to enhance family-centered supports and services. Lang Speech Hear Serv Sch, 42(3), 379-392. doi.org/10.1044/0161-1461(2011/10-0016)

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Beskrivning

För nästan alla med kommunikativa och kognitiva svårigheter är det en stor utmaning att förstå känslor, sociala regler och hur andra människor tänker. När vi använder ritprat gör vi samtalen och lösningarna på problemen synliga. Vi hjälper människor att se med ögat istället för att se med tanken. Målet är att ge en bild av det som vi annars endast pratar om med hjälp av papper, penna, bilder och appar.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori, övningar och diskussion.

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 13 oktober. 

Tid

09.00 – 16.00

Beskrivning

Personer som har svårt att uttrycka sig via tal och/eller förstå talat språk behöver få tillgång till kommunikationsstöd, även kallat Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). För att kommunikationsstödet ska göra nytta behöver du som samtalspartner använda det när du samspelar med personen.

Om kommunikationsstödet består av bilder – till exempel en kommunikationsbok, samtalskartor eller talande hjälpmedel – behöver ni i omgivningen pekprata. Att pekprata innebära att vi pekar på bilder samtidigt som vi talar för att förstärka betydelsen och för att visa personen hur en kan uttrycka sig med hjälp av bilderna.

Detta är en praktisk utbildning där du lär dig pekprata. Målet med utbildningen är att du ska bli en bättre samtalspartner och kommunikativ förebild, för att du ska kunna stödja AKK-användarens kommunikationsutveckling.

Använder ni redan ett kommunikationshjälpmedel får du gärna ta med det till utbildningen, så får du öva dig på att samtala med det.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper 

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om kommunikation, AKK och allas rätt till kommunikation
 • Grundläggande kunskap om strategier för att främja kommunikation
 • Övning i att pekprata
 • Reflektion och diskussion kring metoden pekprat

Kostnad

3 000 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Lisa Braun, Sebastian Glemme

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 13 oktober. 

Tid

09.00 – 16.00

Övrigt

Om du tänker ta med dig ett kommunikationshjälpmedel till kursen, skriv gärna vilket hjälpmedel det är när du anmäler dig.

Observera att detta kurstillfälle hålls på engelska.

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

4 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Gayle Porter, Australien och Anna Nilsson, Dart.
Observera att detta kurstillfälle hålls på engelska.

Anmälan

Observera att detta kurstillfälle hålls på engelska.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 1 september. 

Tid

09.00 – 17.00 båda dagarna.

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen. Vid frågor om kursen, kontakta Britt Claesson

Den 16-20 oktober bjuder vi in till en fem dagars avancerad PODD-utbildning som hålls av skaparen Gayle Porter från Australien. 

Den här femdagarsutbildningen är avsedd för de som har genomgått minst en tvådagars introduktionskurs i PODD och som nu vill utveckla sin kunskap i metoden.


Dag och tid
Måndag 16 oktober-fredag 20 oktober kl 9:00-17:00
En certifierad PODD-instruktör från Sverige kommer att assistera Gayle.

Pris
13 000 kr för professionella exkl. moms. Fika ingår.
10 000 kr för anhöriga exkl. moms. Fika ingår.

Läs mer och anmälan
Läs mer och anmäl dig på vår PODD-sida. Där finns också informationen på engelska.

Beskrivning

Metoden TaSSeLs består av taktila signaler för att förenkla förståelse för en person med flerfunktionsnedsättning inför vad som ska hända i dagliga rutiner. TaSSeLs är utformat för att stödja tidig kommunikation.

Avsedd för

Dig som arbetar inom habilitering, skola eller annan verksamhet och vill använda och handleda nätverk som arbetar med personer med flerfunktionsnedsättning i TaSSeLs.  

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är arbetsterapeut, logoped, pedagog eller annan likvärdig profession.

Kursinnehåll

Teoretiska och praktiska moment varvas. Du kommer också att få lära dig att tillverka erforderligt material. En praktisk uppgift med filmning ska göras till dag 3. Efter genomförd utbildning blir du certifierad TaSSeLs-handledare.

Kostnad

7 200 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Gunnel Ivarsson, Eva Holmqvist

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 augusti. 

Tid

09.00 – 16.00 alla tre dagar

Övrigt

Som kurslitteratur använda boken om TaSSeLs. Den köps från www.penndraget.se  En bok per enhet behövs.

Vid frågor om kursinnehåll, kontakta Gunnel Ivarsson

Datorprogram

På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, sms:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna grundkurs berör vi både symbolbaserade upplägg och textbaserade skrivmiljöer. Vi pratar om möjligheter att kommunicera både ”här och nu” och på distans. Vi går igenom inställningar i programmet, befintliga anpassningar och hur man redigerar i dessa för att de ska passa användaren.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Symbolkommunikation, fokus på anpassningarna Voco Chat och Super Core 50
 • Textbaserad kommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Vilka befintliga anpassningar finns?
 • Hur kan jag redigera en befintlig anpassning så att den passar användaren?

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 18 augusti.

Tid

10:00-15:00

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 18 augusti.

Tid

09:30-15:30

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

 • Ljud och video
 • Kamera och foton
 • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
 • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
 • E-post och SMS
 • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 15 september. 

Tid

10:00-15:00

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Communicator 5.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkursen
 • Omgivningskontroll och IR
 • Smarta knappar
 • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 500 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 15 september.

Tid

09:30-15:30

Senast uppdaterad: 2023-04-14 13:46