Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser våren 2021

Kalender

Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin.

Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Många av våra kurser ges nu online. Dessa kurser är markerade i listan nedan. De kurser som ännu inte passar för ett distansupplägg ges fortfarande på plats hos oss. 

Kursledarutbildningar

Våra kursledarutbildningar syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser i metoderna AKKtiv, KOMPIS och samtalsmatta.

Sista ansökningsdag för denna omgång är 28 februari.

Vill du lära ut metoden samtalsmatta till andra i din verksamhet? 

På kursledarutbildningen lär dig hur du utbildar andra i att använda samtalsmatta. Du får lära dig att hantera gruppdynamik och hur du kan skapa en konstruktiv miljö där dina kursdeltagare kan lära sig av varandra. Du får också uppdateringar från den senaste forskningen. Utbildningen har stort fokus på reflektion.  

Behörighet och antagningsprocess

För att vara behörig att gå utbildning ska du ha gått kursen samtalsmatta och ha stor erfarenhet av att använda metoden, ha kunskap kring kommunikation och vara bra på att förmedla din kunskap till andra.

Skicka oss din intresseanmälan för att få kompletta ansökningshandlingar. Detta innebär att du ska skicka in en film där du använder samtalsmatta, samt fylla i ett formulär och beskriva några exempel av din användning av samtalsmatta. Din ansökan kommer granskas för att se om du uppfyller kriterierna. Den kompletta ansökan är bindande. 

Bra att veta

 • Kursen ges under två dagar.
 • Deltagarantalet är begränsat. Ansökningarna kommer behandlas i takt med att de kommer in. Ansökningar inskickade efter 28 februari kommer att behandlas till reservplats eller till nästa kurstillfälle.
 • Om du blir godkänd får du får licens för att utbilda i en tvådagarskurs i samtalsmatta.
 • Du får tillgång till alla resurser du behöver för att utbilda i metoden, inklusive digitala resurser.
 • En årlig avgift till Talking Mats Centre i Skottland tillkommer för att hålla din licens aktiv. 

Pris

15 000 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Din intresseanmälan är inte bindande, men om du skickar in kompletta ansökningshandlingar blir din ansökan bindande och kräver underskrift av chef eller motsvarande. 

Är du intresserad?

Skicka snarast in din intresseanmälan till oss. Vi skickar då ut ansökningshandlingarna. I dem styrker du din kompetens i text och genom filmade exempel.

Lämna din intresseanmälan här

Kontakt

Har du frågor kring kursupplägg eller ansökningar kan du ta kontakt med Margret Buchholz, arbetsterapeut och licensierad samtalsmatteutbildare.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett kursmaterial i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till kursen finns även en kursbok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Om du jobbar på habilitering, anmäl dig istället till kursen AKKtiv KomIgång habilitering.

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter.

Kursinnehåll

 • Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.
 • Genomgång av innehållet i föräldrakursen
 • Genomgång av hemsida med material till föräldrautbildningen
 • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Åsa Björkman, Sandra Östberg

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna.

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett kursmaterial i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till kursen finns även en kursbok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Om du jobbar på allmän eller barnlogopedisk mottagning eller utredningsteam, anmäl dig istället till kursen AKKtiv KomIgång barnlogopedi.

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrakursen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrakursen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som har gått kursledarutbildning AKKtiv KomIgång och som varit delaktig i KomIgång-kurs för föräldrar. Utifrån önskemål om att kunna anpassa kurser efter föräldrars behov och de förutsättningar som finns på den enskilda habiliteringen har vi tagit fram kursledarutbildningen AKKtiv påbyggnad. Den ersätter de tidigare kursledarutbildningarna KomUng som riktar sig till föräldrar som har barn i skolåldern, och KomFler, som riktar sig till föräldrar som har barn som är flerspråkiga. Exempel på anpassningar vi kommer att ta upp är för skolbarn/ungdomar, flerspråkiga familjer, barn med flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. I samband med kursen kommer du att få inlogg till hemsidan med material till föräldrakurserna KomUng och KomFler. Filmer som har tagits fram på kursen får du separat på ett USB.

Avsedd för

Kursledare som vill fördjupa sig och kunna anpassa KomIgång till skolbarn/ungdomar, flerspråkighet, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning. Den vänder sig också till dig som vill hålla i någon av kurserna KomUng, KomFler, KomIgång syn eller KomIgång flerfunktionsnedsättning. Föräldrakurserna ska ledas av två personal varav en logoped.

Förkunskaper

Du har gått kursledarutbildning AKKtiv KomIgång habilitering och varit kursledare för en eller flera föräldrakurser AKKtiv KomIgång.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling och AKK vid olika funktionsnedsättningar och åldrar. Samtal utifrån inläst material.

• Erfarenhetsutbyte

• Anpassa KomIgång-kursen för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter utifrån olika behov

• Kursmoment och kursmaterial till KomUng-kursen & KomFler-kursen

• Lek eller aktivitet? Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar

• AKK på modersmålet. Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar

• Filmanalys & gruppuppgifter

Kostnad

5 300 kr exkl moms. I kurspriset ingår också kursledarmaterialet till KomUng och KomFler.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 26 februari.

Tid

9- 16.30 båda dagarna

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/kursledarutbildning. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Beskrivning

AKKtivs kursledarutbildning vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. KomHem är en fördjupningskurs som erbjuds föräldrar som har deltagit i någon av AKKtivs grundkurser KomIgång, KomUng eller KomFler.
KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Avsedd för

Dig som har gått kursledarutbildning KomIgång och är logoped, pedagog, psykolog eller arbetsterapeut med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du har genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång, KomUng eller KomFler. KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll

Under kursen går vi igenom:

 • Gemensam problemlösning
 • Målsättningsarbete
 • Kursmoment och kursmaterial till KomHem-kursen
 • Diskussioner utifrån kursdeltagarnas egna filmer
 • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

4 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Britt Claesson, Sandra Östberg

Anmälan 

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 30 april. 

Tid

13.00-17.00 dag 1
09.00-16.00 dag 2

Övrigt

Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur (se www.akktiv.se) samt förbereda en egen film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 15 min). Ta med dig filmen på ett USB-minne.

Beskrivning

Handledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda KOMPIS-utbildning och handleda i pedagogiska verksamheter. I handledarutbildningen får deltagarna ett färdigt utbildningsmaterial för att kunna utbilda sina kollegor. På sina arbetsplatser genomför de utbildade handledarna sedan en studiecirkel.

Avsedd för

Utbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.

Förkunskaper

Handledarutbildningen förutsätter att deltagarna har goda förkunskaper om olika redskap och sätt för AKK eller att du tidigare har gått kursen ”Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs”.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av utbildningsmaterialet med fördjupning kring teoretiska grunder för kommunikationsutveckling och aktuell evidens. I KOMPIS är kommunikativ miljö och bildkommunikation i fokus men alla typer av kommunikation uppmärksammas. Kursen innehåller föreläsningar, övningar och diskussion.

Kostnad

5 300 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 5 mars. 

Tid

Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 9.00-16.00

Övrigt

Före handledarutbildningen förväntas deltagarna läsa litteratur, bl.a ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd” som finns att köpa på www.vgregion.se.

Vi vill också att du har läst följande bok: 
Lusten att förstå - om lärande på människans villkor
av Peter Gärdenfors

Information om ytterligare litteratur kommer i samband med bekräftelsen.

Om du känner dig osäker på om du har rätt förkunskaper för kursen kan du ringa och stämma av med kursansvarig.

Beskrivning

Handledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda KOMPIS-utbildning och handleda i pedagogiska verksamheter. I handledarutbildningen får deltagarna ett färdigt utbildningsmaterial för att kunna utbilda sina kollegor. På sina arbetsplatser genomför de utbildade handledarna sedan en studiecirkel.

Avsedd för

Utbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.

Förkunskaper

Handledarutbildningen förutsätter att deltagarna har goda förkunskaper om olika redskap och sätt för AKK eller att du tidigare har gått kursen ”Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs”.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av utbildningsmaterialet med fördjupning kring teoretiska grunder för kommunikationsutveckling och aktuell evidens. I KOMPIS är kommunikativ miljö och bildkommunikation i fokus men alla typer av kommunikation uppmärksammas. Kursen innehåller föreläsningar, övningar och diskussion.

Kostnad

5 300 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 22 januari. 

Tid

Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 9.00-16.00

Övrigt

Före handledarutbildningen förväntas deltagarna läsa litteratur, bl.a ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd” som finns att köpa på www.vgregion.se.

Vi vill också att du har läst följande bok: 
Lusten att förstå - om lärande på människans villkor
av Peter Gärdenfors

Information om ytterligare litteratur kommer i samband med bekräftelsen.

Om du känner dig osäker på om du har rätt förkunskaper för kursen kan du ringa och stämma av med kursansvarig.

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Beskrivning

När en person behöver använda kommunikationsstöd/Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att kommunicera behöver du som samtalspartner också göra det.

Om kommunikationsstödet som används består av bilder – t.ex. en kommunikationsbok, samtalskartor eller talande hjälpmedel – behöver omgivningen lära sig att pekprata. Det innebära att vi pekar på bilder samtidigt som vi pratar för att förstärka betydelsen.

Samtala med bilder är en praktisk kurs där du lär dig pekprata. Målet med kursen är att du ska bli en bra samtalspartner och kommunikativ förebild, för att du ska kunna stödja AKK-användarens kommunikationsutveckling.

Kursen är uppdelad i två halvdagar – på förmiddagen är det fokus på lågteknologisk AKK och på eftermiddagen är det fokus på högteknologisk AKK. Du anmäler dig till den halvdag som passar dina behov bäst. Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna.

Använder ni redan ett kommunikationshjälpmedel får du ha det tillgängligt under kursen, så får du öva dig på att samtala med det.

Inför kursen kommer du att få material skickat till dig via e-post. Skriv ut materialet och ha det tillgängligt under kursen. 

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

 • Fokus på lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok)
 • Grundläggande kunskap om kommunikation, AKK och allas rätt till kommunikation
 • Grundläggande kunskap om partnerstrategier och responsiv kommunikationsstil
 • Stort fokus på att öva på att pekprata
 • Tillfälle för reflektion och diskussion kring metoden pekprat

Kostnad

1 300 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson, Anna Nilsson

Anmälan

Kursen ges online. 

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 12 mars. 

Tid

09.00 – 12.00

Övrigt

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok) är du välkommen att anmäla dig på den här kursen som går på förmiddagen.

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation) är du välkommen att anmäla dig på kursen som går på eftermiddagen.

Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna. 

Beskrivning

När en person behöver använda kommunikationsstöd/Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att kommunicera behöver du som samtalspartner också göra det.

Om kommunikationsstödet som används består av bilder – t.ex. en kommunikationsbok, samtalskartor eller talande hjälpmedel – behöver omgivningen lära sig att pekprata. Det innebära att vi pekar på bilder samtidigt som vi pratar för att förstärka betydelsen.

Samtala med bilder är en praktisk kurs där du lär dig pekprata. Målet med kursen är att du ska bli en bra samtalspartner och kommunikativ förebild, för att du ska kunna stödja AKK-användarens kommunikationsutveckling.

Kursen är uppdelad i två halvdagar – på förmiddagen är det fokus på lågteknologisk AKK och på eftermiddagen är det fokus på högteknologisk AKK. Du anmäler dig till den halvdag som passar dina behov bäst. Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna.

OBSERVERA: Du behöver själv ha tillgång till ett kommunikationshjälpmedel (i dator eller surfplatta) för att delta i kursen. Du kommer därmed att få öva på att använda den programvara eller app som är aktuell just för dig.  

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

 • Fokus på högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation)
 • Grundläggande kunskap om kommunikation, AKK och allas rätt till kommunikation
 • Grundläggande kunskap om partnerstrategier och responsiv kommunikationsstil
 • Stort fokus på att öva på att pekprata
 • Tillfälle för reflektion och diskussion kring metoden pekprat

Kostnad

1 300 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson, Anna Nilsson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 12 mars. 

Tid

13.00 – 16.00

Övrigt

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med lågteknologisk AKK (samtalskartor eller kommunikationsbok) är du välkommen att anmäla dig på den här kursen som går på förmiddagen.

Är du intresserad av att lära dig kommunicera med högteknologisk AKK (samtalsapparater, talande hjälpmedel, programvaror för kommunikation) är du välkommen att anmäla dig på kursen som går på eftermiddagen.

Vill du lära dig samtala med bilder med både hög- och lågteknologisk AKK är du välkommen att anmäla dig till båda kurserna. 

Beskrivning

Denna halvdagskurs ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter. Det kan handla om patienter som pratar andra språk än svenska, har en funktionsnedsättning eller helt enkelt oro som kan påverka kommunikationsförmågan. Med hjälp av bildstöd – bilder med enkel text på svenska och andra språk - kan vårdpersonal enklare kommunicera och skapa bättre kontakt med sina patienter. På kursen får du bekanta dig med bildstöd för olika situationer inom hälso- och sjukvård och tandvård. Kursdeltagarna får med sig en modell för att kunna införa kommunikationsstöden i sin verksamhet och vägleda sina arbetskamrater i att använda dem.

Avsedd för

Anställda inom hälso- och sjukvård och tandvård, som möter personer i behov av kommunikationsstöd

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

 • Kort bakgrund och teori
 • Instruktion och träning i att hämta, anpassa och tillverka bildstöd i bildstod.se
 • Övning i att använda bildstöd

Kostnad

1 000 kr.

Kursledare

Josefin Hansson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 12 mars. 

Tid

14.00-17.00

Beskrivning

Grundkursen ger en överblick över vad alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är. Vi går igenom olika typer av redskap för AKK samt olika metoder.

Grundkursen ska ge dig kunskap för att komma igång med AKK i den miljö där du befinner dig.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationssvårigheter och AKK
 • AKK i förhållande till kognitivt stöd
 • Redskap och metoder
 • Vad krävs av omgivningen för att stödja AKK-användare
 • Under kursen varvas teori, praktiska övningar och diskussion
 • Hemuppgift som genomförs mellan kursdag 1 och 2

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. 

Kursledare

Gunnel Ivarsson och Helen Göransson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 5 mars. 

Tid

9-16

Övrigt

Grundkursen är en bra start för dig som inte arbetat aktivt med AKK tidigare. Den ger också en grund för att gå vidare med en fortsättningskurs, exempelvis KOMPIS handledarutbildning.

Beskrivning

För nästan alla med kommunikativa och kognitiva svårigheter är det en stor utmaning att förstå känslor, sociala regler och hur andra människor tänker. När vi använder ritprat gör vi samtalen och lösningarna på problemen synliga. Vi hjälper människor att se med ögat istället för att se med tanken. Målet är att ge en bild av det som vi annars endast pratar om med hjälp av papper, penna, bilder och appar.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori, övningar och diskussion.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 19 februari. 

Tid

09.00 – 16.00

Beskrivning

Lek, samspel och kommunikation är viktigt för alla barn. Leken är viktig för att skapa kontakt med andra - både vuxna och barn. I leken utvecklas många förmågor utan att barnet märker det. Ibland sker inte leken av sig självt eller kan vara svår att upptäcka för att den ser så annorlunda ut. Särskilt gäller det om barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vad kan vi vuxna göra då?

På den här kursen vill vi ge kunskap om lek och speciellt lekar som kan locka till samspel, kommunikation  och lärande.

Avsedd för

Föräldrar och personal som arbetar med barn i åldern 1 – 9 år som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Kursinnehåll

Kunskap och konkreta tips på hur du kan utveckla samspel och lek hos barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bland annat får du exempel på hur kommunikationsstöd, AKK, som tecken, bilder och talande hjälpmedel, kan användas i lek, och på strategier för att locka till lek.

Kostnad

2 600 kr exkl. moms. 

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan 

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 26 februari. 

Tid

09.00-16.00

Beskrivning

Under denna tredagars kurs kommer du att få lära dig använda metoderna Gemensam problemlösning och Måluppfyllelseskala för att arbeta med utmanande beteende (självskadadande och/eller utagerande). Utifrån en person du arbetar/arbetat med/är anhörig till planerar du en kommunikationsstödjande insats (AKK) för att förebygga och minska utmanande beteende.

Avsedd för

Anhöriga och personal till personer med utmanande beteende och kommunikationssvårigheter. Vi rekommenderar att man kommer två från en arbetsplats/verksamhet/familj.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskap om AKK för att kunna använda tecken, bilder och/eller samtalshjälpmedel i din kursuppgift.

Kursinnehåll

Dag 1 och 2:

 • Teori kring kommunikation och utmanande beteende med utgångspunkt från socialstyrelsens kunskapsstöd.
 • Hur jobbar vi med kommunikation och AKK för att förebygga utmanande beteende?
 • Gemensam problemlösning och Måluppfyllelseskala som modell för att minska utmanande beteende.
 • Övningar utifrån ditt egna fall.

Dag 3:

 • Genomgång och diskussion utifrån egna fall

Under kursen för du ta del av föreläsningar, konkreta fall, film och arbeta med övningar i grupp. Mellan Dag 1-2 och 3 arbetar du på hemmaplan med ett eget fall. 

Kostnad

6 900 kr exkl. moms. 

Kursledare

Gunilla Thunberg, Helen Göransson

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. 

Tid

9-16 alla tre dagarna

Övrigt

Vi förväntar oss att du har möjlighet att läsa en del litteratur och titta på webb-information, bl a film, innan kursen.

Datorprogram

På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs som har fokus på symbolkommunikationsanpassningar i Grid 3, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.     

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – skrivmiljöer och fjärrkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på symbolkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Den här kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 5 mars. 

Tid

9:30-12:00

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs med fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.  

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – symbolkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Den här kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 5 mars. 

Tid

13:00-15:30

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Tid

09:00-16:00

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

 • Ljud och video
 • Kamera och foton
 • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
 • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
 • E-post och SMS
 • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Tid

10:00-16:00

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Communicator 5.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkursen
 • Omgivningskontroll och IR
 • Smarta knappar
 • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Tid

09:30-15:30

Metoder

PÅ DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Beskrivning

Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms för båda dagarna. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist och Gunnel Ivarsson

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. 

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms för båda dagarna. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist och Gunnel Ivarsson. 

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms för båda dagarna. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist och Gunnel Ivarsson. 

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 29 mars. 

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Kursen kan inte ges online just nu av upphovsrättsliga skäl.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 19 februari.

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Teknik, styrsätt och appar

På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Beskrivning

Hur lyckas vi med utmaningen att göra det möjligt för barn med flerfunktionsnedsättning att leka och kommunicera med hjälp med ögonstyrd dator.

Avsedd för

Anhöriga och personal till barn med kommunikationssvårigheter som använder ögonstyrd dator.

Kursinnehåll

Vad är lek och hur möjliggör vi det i datorn? På kursen kommer du att få se och prova exempel på lekar och aktiviteter i datorn, som kan kopplas till samspel och kommunikation.

Kostnad

1 300 kr exkl. moms.

Kursledare

Britt Claesson och Eva Holmqvist

Anmälan 

Kursen ges online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 18 mars. 

Tid

09.00-12.30

Beskrivning

På kursen lär du dig det du behöver veta för att kunna hjälpa någon som använder ögonstyrning av dator eller Windowsplatta i vardagen. Det kan vara att kalibrera ögonstyrningen och andra inställningar som kan behövas. Hur kommer man igång? Och vad behöver du göra för att stötta personen.

Avsedd för

Alla som har intresse av att lära sig handskas med ögonstyrning. Observera att kursen inriktas mot MyTobii I-serien samt PCEye Go/PCEye Mini!

Förkunskaper

Kännedom om Windows.

Kursinnehåll

Teoretiska och praktiska moment ingår: Du får lära dig hur ögonstyrning fungerar och vad man behöver tänka på. Du kommer också att få göra praktiska övningar för att lära dig göra de inställningar som behövs.

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Gunnel Ivarsson

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Tid

15.00 – 18.00

Övrigt

Om du är intresserad av någon annan typ av ögonstyrning, kontakta då kursledaren innan du anmäler dig för att stämma av om det går att tillgodose.

Senast uppdaterad: 2021-04-29 10:09