Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser våren 2022

Kalender

Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin.

Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Vissa av våra kurser ges på plats och vissa ges helt eller delvis online. Vad som gäller står under informationen på respektive kurs.

Kursledarutbildningar

Våra kurs- hand- och vägledarutbildningar syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i utbildningar i metoderna AKKtiv, KOMPIS och samtalsmatta.

Sista ansökningsdag för denna omgång är 31 januari.

Vill du lära ut metoden Talking Mats (samtalsmatta) till andra i din verksamhet? 

På kursledarutbildningen lär dig hur du utbildar andra i att använda samtalsmatta. Du får lära dig att hantera gruppdynamik och hur du kan skapa en konstruktiv miljö där dina kursdeltagare kan lära sig av varandra. Du får också uppdateringar från den senaste forskningen. Utbildningen har stort fokus på reflektion.  

Behörighet och antagningsprocess

För att vara behörig att gå utbildning ska du ha gått kursen Talking Mats (samtalsmatta) och ha stor erfarenhet av att använda metoden, ha kunskap kring kommunikation och vara bra på att förmedla din kunskap till andra.

Skicka oss din intresseanmälan för att få kompletta ansökningshandlingar. Detta innebär att du ska skicka in en film där du använder samtalsmatta, samt fylla i ett formulär och beskriva några exempel av din användning av samtalsmatta. Din ansökan kommer granskas för att se om du uppfyller kriterierna. Den kompletta ansökan är bindande. 

Bra att veta

 • Kursen ges under tre dagar och går online. 
 • Deltagarantalet är begränsat. Ansökningarna kommer behandlas i takt med att de kommer in. Ansökningar inskickade efter att sista datum passerats kommer att behandlas till reservplats eller till nästa kurstillfälle.
 • Om du blir godkänd får du licens för att utbilda i en tvådagarskurs i samtalsmatta.
 • Du får tillgång till alla resurser du behöver för att utbilda i metoden, inklusive digitala resurser.
 • En årlig avgift till Talking Mats Centre i Skottland tillkommer för att hålla din licens aktiv. 

Pris

15 000 kr exkl. moms. 

Din intresseanmälan är inte bindande, men om du skickar in kompletta ansökningshandlingar blir din ansökan bindande och kräver underskrift av chef eller motsvarande. 

Är du intresserad?

Skicka snarast in din intresseanmälan till oss. Vi skickar då ut ansökningshandlingarna. I dem styrker du din kompetens i text och genom filmade exempel.

Lämna din intresseanmälan här

Kontakt

Har du frågor kring kursupplägg eller ansökningar kan du ta kontakt med Margret Buchholz, arbetsterapeut och licensierad samtalsmatteutbildare.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått vägledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett material i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till utbildningen finns även en bok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering eller barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrautbildningen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrautbildningen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrautbildningen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Här kan du anmäla dig. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 7 januari. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Inför vägledarutbildningen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/bli-vagledare. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla föräldrautbildningen med. Efter utbildningen får du tillgång till materialet för habilitering och barnlogopedi.

Beskrivning

Denna utbildning vänder sig till personal inom habiliteringen, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tidig intervention. För att hålla en AKKtiv KomIgång föräldrakurs krävs att du har genomgått vägledarutbildningen. Du kommer att få tillgång till ett material i form av filmer, Power Points, övningsuppgifter och hemuppgifter. Till utbildningen finns även en bok som heter ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”

Avsedd för

Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) som jobbar på habilitering eller barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning eller liknande verksamhet och som har goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Föräldrautbildningen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med AKK med barn med kommunikationssvårigheter, gärna i två år.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.

• Genomgång av innehållet i föräldrautbildningen

• Genomgång av hemsida och USB med material till föräldrautbildningen

• Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Kostnad

6 900 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Britt Claesson och Sandra Östberg

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. 

Tid

09.00-16.00 alla tre dagarna

Övrigt

Inför vägledarutbildningen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/bli-vagledare. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla föräldrautbildningen med. Efter utbildningen får du tillgång till materialet för habilitering och barnlogopedi.

Beskrivning

Handledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda KomPis-utbildning och handleda i pedagogiska verksamheter. I handledarutbildningen får deltagarna ett färdigt utbildningsmaterial för att kunna utbilda sina kollegor. På sina arbetsplatser genomför de utbildade handledarna sedan en studiecirkel.

Avsedd för

Utbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.

Förkunskaper

Handledarutbildningen förutsätter att deltagarna har goda förkunskaper om olika redskap och sätt för AKK eller att du tidigare har gått kursen ”Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs”.

Kursinnehåll

Du får en genomgång av utbildningsmaterialet med fördjupning kring teoretiska grunder för kommunikationsutveckling och aktuell evidens. I KomPis är kommunikativ miljö och bildkommunikation i fokus men alla typer av kommunikation uppmärksammas. Kursen innehåller föreläsningar, övningar och diskussion.                                              

Kostnad

5 300 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen.

Tid

Dag 1: kl. 9.00-17.00
Dag 2: kl. 9.00-16.00

Övrigt

Före handledarutbildningen förväntas deltagarna läsa litteratur, bl.a ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd” som finns att köpa på Darts webbplats.

Vi vill också att du har läst följande bok: 
Lusten att förstå - om lärande på människans villkor
av Peter Gärdenfors

Information om ytterligare litteratur kommer i samband med bekräftelsen.

Om du känner dig osäker på om du har rätt förkunskaper för kursen kan du ringa och stämma av med kursansvarig.

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Beskrivning

Grundkursen ger en överblick över vad alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är. Vi går igenom olika typer av redskap för AKK samt olika metoder.

Grundkursen ska ge dig kunskap för att komma igång med AKK i den miljö där du befinner dig.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationssvårigheter och AKK
 • AKK i förhållande till kognitivt stöd
 • Redskap och metoder
 • Vad krävs av omgivningen för att stödja AKK-användare
 • Under kursen varvas teori, praktiska övningar och diskussion
 • Hemuppgift som genomförs mellan kursdag 1 och 2

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 28 januari. 

Tid

9-16

Övrigt

Grundkursen är en bra start för dig som inte arbetat aktivt med AKK tidigare. Den ger också en grund för att gå vidare med en fortsättningskurs, exempelvis KomPis vägledarutbildning.

Beskrivning

För nästan alla med kommunikativa och kognitiva svårigheter är det en stor utmaning att förstå känslor, sociala regler och hur andra människor tänker. När vi använder ritprat gör vi samtalen och lösningarna på problemen synliga. Vi hjälper människor att se med ögat istället för att se med tanken. Målet är att ge en bild av det som vi annars endast pratar om med hjälp av papper, penna, bilder och appar.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori, övningar och diskussion.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 februari. 

Tid

09.00 – 16.00

Datorprogram

På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs som har fokus på symbolkommunikationsanpassningar i Grid 3, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.     

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – skrivmiljöer och fjärrkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på symbolkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen.  

Tid

9:30-12:00

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs med fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.  

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – symbolkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen.  

Tid

13:00-15:30

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs som har fokus på symbolkommunikationsanpassningar i Grid 3, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.     

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – skrivmiljöer och fjärrkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på symbolkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 22 april. 

Tid

9:30-12:00

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, skriva dokument, använda Internet och styra omgivningen. Med Grid 3 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva, ringa, SMS:a, skicka och ta emot e-post, spela spel, använda YouTube, Facebook m.m. Beroende på vad användaren har för förmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller via pekskärm.

Du som anpassar innehållet kan utgå från färdigt innehåll eller skapa helt nytt. För inspiration finns även innehåll från hela världen att ladda ner.

I denna halvdagskurs med fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation, så går vi genom inställningar, befintliga anpassningar, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna anpassningar.  

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3 som ett kommunikationshjälpmedel.

OBS – Vi ger även halvdagskursen Grid 3 grundkurs – symbolkommunikation. Kurserna går samma dag, så du kan med fördel anmäla dig till båda.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Fokus på skrivmiljöer och fjärrkommunikation
 • Inställningar i programmet
 • Skapa nya paneler och redigera i befintliga anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 22 april.

Tid

13:00-15:30

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen.  

Tid

09:30-15:30

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Inställningar i programmet
 • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
 • Diverse tips

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 22 april.

Tid

09:30-15:30

Beskrivning

Grid 3 är ett AKK-program för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop riktar sig till dig som vill komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Grid 3 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Grid 3 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Grid 3.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Grid 3.

Kursinnehåll

Kombination av föreläsning och workshop då du kan få stöd i anpassningsarbetet. Exempel på funktioner som tas upp i föreläsningen:

 • Ljud och video
 • Kamera och foton
 • Datorkontroll (styra andra program, t.ex. webbläsare, Skype, skrivprogram)
 • Grammatiska funktioner, ordprediktion, ordlistor och lexikon
 • E-post och SMS
 • Omgivningskontroll (styra andra saker, t.ex. lampor och TV)

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. 

Kursledare

Jesper Persson, Picomed

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 4 april. 

Tid

10:00-16:00

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna workshop ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha kunskaper i hur du använder och redigerar i Communicator 5.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkursen
 • Omgivningskontroll och IR
 • Smarta knappar
 • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 18 februari. 

Tid

09:30-15:30

Metoder

PÅ DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Beskrivning

Metoden Talking Mats kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial. Du förväntas också läsa kursboken inför tillfälle 2.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms för båda dagarna. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist, Gunnel Ivarsson, Helen Göransson och Anna Nilsson

Anmälan

Dag 1 går på plats. Dag 2 går online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 14 januari.

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

Metoden Talking Mats kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala.

Avsedd för

Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Dagen består mest av föreläsning men innehåller också övningar.

Hemuppgift till kurstillfälle 2: Du ska filma när du gör en samtalsmatta tillsammans med någon. Till detta behöver du välja ett samtalsämne och ta fram bildmaterial. Du förväntas också läsa kursboken inför tillfälle 2.

Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare ska visa ett avsnitt av 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på kursdeltagarens användning av metoden.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms för båda dagarna. Avgift för material och licens ingår.

Kursledare

Margret Buchholz, Britt Claesson, Eva Holmqvist, Gunnel Ivarsson, Helen Göransson och Anna Nilsson

Anmälan

Dag 1 går på plats. Dag 2 går online.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 18 februari.

Tid

9.00–15.00 båda tillfällena

Övrigt

Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena. För att få licens i metoden krävs en godkänd hemuppgift.

Beskrivning

En utbildningsdag för dig som har genomgått kursen Talking Mats, också kallad samtalsmatta.  Denna kurs ger dig verktyg att använda samtalsmatta för att stötta personer som har insats inom LSS att vara självbestämmande i sin genomförandeplan. Under kursdagen får du möjlighet att jobba aktivt med att tillverka ditt eget material för samtalsmatta.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter inom LSS.

Förkunskaper

Genomgången kurs i metoden Talking Mats eller anmäld till kurs i anslutning till kursdagen.

Kursinnehåll

Kursdagen ger dig kunskap och verktyg i hur du kan använda samtalsmatta för att öka delaktighet i en genomförandeplan. Dagen består av föreläsning, diskussioner och övningar.  Du får möjlighet att ta fram material att använda i din yrkesroll.

Kostnad

2 100 kr exkl. moms. Fika ingår. 

Kursledare

Helen Göransson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 25 mars. 

Tid

09.00 – 16.00

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 21 januari. 

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

 • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
 • PODD-böckernas utformning
 • Övning i att samtala med PODD
 • PODD några fallbeskrivningar
 • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 900 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum. Anmäl dig senast 19 april. 

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Teknik, styrsätt och appar

På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Beskrivning

På kursen lär du dig det du behöver veta för att kunna hjälpa någon som använder ögonstyrning av dator eller Windowsplatta i vardagen. Det kan vara att kalibrera ögonstyrningen och andra inställningar som kan behövas. Hur kommer man igång? Och vad behöver du göra för att stötta personen.

Avsedd för

Alla som har intresse av att lära sig handskas med ögonstyrning. Observera att kursen inriktas mot MyTobii I-serien samt PCEye Go/PCEye Mini!

Förkunskaper

Kännedom om Windows.

Kursinnehåll

Teoretiska och praktiska moment ingår: Du får lära dig hur ögonstyrning fungerar och vad man behöver tänka på. Du kommer också att få göra praktiska övningar för att lära dig göra de inställningar som behövs.

Kostnad

1 000 kr exkl. moms. Fika ingår.

Kursledare

Eva Holmqvist

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.  Anmäl dig senast 7 januari.

Tid

14.00 – 17.00

Övrigt

Om du är intresserad av någon annan typ av ögonstyrning, kontakta då kursledaren innan du anmäler dig för att stämma av om det går att tillgodose.

Senast uppdaterad: 2022-03-03 17:10