Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional förteckning över kvalitetsregister 2019

Förteckning över  kvalitetsregister 2020 kommer att publiceras inom kort.

Regional förteckning över kvalitetsregister 2019

Inom Västra Götalandsregionen används ett stort antal register för uppföljning av hälso- och sjukvård. Det gäller såväl etablerade Nationella Kvalitetsregister som har ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten som andra typer av register. Dessa andra register kan till exempel vara breda register under utveckling, register som rör små volymer av mycket specialiserad vård eller sådana som tidigare haft ekonomiskt stöd.

Denna förteckning över kvalitetsregister har tagits fram i samarbete med de medicinska sektorsråden och berörda förvaltningar. Den innehåller ett urval av register som har sådan betydelse och spridning att det kan anses motiverat att alla verksamheter som i väsentlig grad hanterar berörd typ av patienter verkar för att få en komplett registrering.

 Beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-12-18, § 385.  

Andrea Fridlizius

Koncernavdelning data och analys, Regional vårdanalys

Senast uppdaterad: 2020-01-23 08:11