Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernavdelning
data och analys

Koncernavdelning data och analys arbetar i huvudsak med uppföljning och analys samt med förädling av data och register. Avdelningen består av två analysenheter; Regional vårdanalys och Samhällsanalys, samt av Registercentrum Västra Götaland.

I de båda analysenheternas uppdrag ingår att fungera som analys- och metodstöd gentemot Koncernkontorets ledning, staber och avdelningar. Enheterna bistår även i uppföljning och utvärdering av program, projekt och verksamhetsbidrag samt arbetar med metod-, system- och verksamhetsutveckling.

Registercentrum arbetar med att driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren. I registercentrums uppdrag ingår också att fungera som stöd i kvalitetsregisterbaserad forskning och att verka för att kvalitetsregistren spelar en aktiv roll för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

För att fullgöra uppdraget samverkar medarbetarna med aktörer både inom och utanför Västra Götalandsregionen i aktuella uppdrag och projekt.

Om avdelningen

Avdelningen bildades i april 2015 och totalt arbetar här cirka 80 personer.

Verksamhetsidé: Statistik, analyser och utvärderingar av hög kvalitet, målgrupps-anpassade, lättillgängliga och aktuella

Vision: Data och analys i framkant

Senast uppdaterad: 2019-11-08 07:58