Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional vårdanalys

Regional vårdanalys är en av två analysenheter vid koncernavdelning data och analys. Enhetens fungerar som analys- och metodstöd gentemot koncernkontorets ledning, staber och avdelningar i frågor som berör hälso- och sjukvård samt tandvård i regionen. Flera av enhetens medarbetare leder eller är verksamma i regionens stora utvecklingsprojekt och satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Regional vårdanalys bildades i samband med uppbyggnaden av koncernkontoret 2015 av i huvudsak medarbetare från analysavdelningarna från f.d. Hälso- och sjukvårdsavdelningen och hälso- och sjukvårdsnämndernas kanslier. Idag arbetar statistiker, analytiker, regionutvecklare, strateger och IT-samordnare på enheten. Verksamheten drivs av en enhetschef och cirka 25 medarbetare som geografiskt är placerade på fem olika orter i Västra Götaland; Göteborg, Skövde, Borås, Vänersborg och Uddevalla.

Enheten ansvarar för insamling, lagring, bearbetning, kvalitetssäkring och publicering av fakta och statistik om den hälso- och sjukvård och tandvård som finansieras av Västra Götalandsregionen. I enhetens uppdrag ligger också att genomföra kvalificerade uppföljningar, analyser och utvärderingar inom området samt av specifika utvecklingsprojekt.

Enhetens medarbetare arbetar också med användning och utveckling av beskrivningssystem och ersättningsmodeller för hälso- och sjukvård, inklusive tandvård samt kravställandet av datasystem/infrastruktur för data som hanteras inom koncernavdelningen. 

Kontakta enheten

Vill du komma i kontakt med enheten angående data och statistikframtagning inom hälso- och sjukvård eller tandvården i Västra Götaland, skicka din förfrågan till enhetens funktionsbrevlåda:

Funktionsbrevlådan

Övriga ärenden, vänligen kontakta enhetschef
Nina Bonnedahl.

Profilbild av Anna Norman Kjellström

Anna Norman Kjellström

tf enhetschef, Regional vårdanalys
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-20 11:10