Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samhällsanalys

Samhällsanalys är en av två analysenheter vid koncernavdelning data och analys. Enhetens fungerar som analys- och metodstöd gentemot koncernkontorets ledning, staber och avdelningar i frågor som berör regional utveckling samt kultur i regionen. Fokus ligger inom ämnen som demografi, arbetsmarknad, näringsliv, ekonomi, utbildning och forskning, miljö, trafik och infrastruktur samt kultur. 

Samhällsanalys bildades i samband med uppbyggnaden av koncernkontoret 2015 av medarbetare från analysavdelningarna från bland annat f.d. Regionutvecklingssekretariatet, Kultur, Folkhälsa samt kollektivtrafiken. Idag arbetar statistiker, analytiker, regionutvecklare, strateger och IT-samordnare på enheten. Verksamheten drivs av en enhetschef och cirka 15 medarbetare som geografiskt är placerade Göteborg.

Enheten ansvarar för bearbetning, kvalitetssäkring och spridning av fakta och statistik om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. I enhetens uppdrag ligger också att genomföra kvalificerade analyser och utredningar inom området. 

Inom enheten arbetar man även med att bistå koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur med uppföljning och utvärdering av insatser inom de olika verksamhetsområdena samt i utvecklingen av den gemensamma uppföljnings- och utvärderingsmodellen.

 

Kontakta enheten

Vill du komma i kontakt med enheten angående data och statistikframtagning inom regional utveckling eller kultur i Västra Götaland, skicka din förfrågan till enhetens funktionsbrevlåda:

Funktionsbrevlådan

Övriga ärenden, vänligen kontakta enhetschef
Karin Althoff

Profilbild av Karin Althoff

Karin Althoff

enhetschef, Samhällsanalys
Senast uppdaterad: 2019-11-20 11:10