Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje måndag.

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av april 2020 var arbetslösheten i Västra Götaland 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 8,1 procent. Totalt var drygt 65 700 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en ökning med 6 200 personer eller 1,5 procentenheter jämfört med april 2019.

Till och med vecka 21 är cirka 69 150 personer inskrivna som arbetslösa (t.o.m. 22:e maj). Av dessa är cirka 9 900 under 25 år (ca 19 800 är under 30 år).

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av april 9,9 procent av arbetskraften 18-24 år (cirka 9 250 personer) vilket är en ökning med 3,4 procentenheter jämfört med april föregående år.  

Varsel

Under perioden mars-april 2020 varslades sammanlagt cirka 11 600 personer om uppsägning i Västra Götaland vilket kan jämföras med 1 540 personer totalt under samma period förra året.
Under mars 2020 var antalet varslade cirka 7 000 personer i Västra Götaland, jämfört med 700 personer i mars föregående år.
Under april 2020 varslades cirka 4 600 personer om uppsägning i Västra Götaland, jämfört med cirka 840 personer i april föregående år.

Under perioden 1-22 maj har, enligt preliminära siffror, ytterligare cirka 1 930 personer varslats i Västra Götaland. Under hela maj föregående år varslades cirka 450 personer i Västra Götaland. 

Länk till interaktiv publikation om varselstatistik

Notis om VGR:s statistik om varsel som följd av coronasmittan

Sökande som fått arbete

Under april 2020 fick 14 301 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I april 2020 anmäldes 10 483 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är 9 688 färre platser än i april föregående år.
Under vecka 21 (t.o.m. 22:e maj) anmäldes cirka 1 600 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaalnd vilket är cirka 2 300 färre platser än motsvarande vecka föregående år.  

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-05-25 12:59