Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och arbetslöshet. Övrig statistik uppdateras månadsvis.

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av januari 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 8,8 procent. Totalt var cirka 73 800 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en ökning med cirka 16 300 personer eller 1,7 procentenheter jämfört med januari 2020.

Enligt veckostatistiken är cirka 73 100 personer inskrivna som arbetslösa till och med vecka 7 (15 feb - 21 feb). Av dessa är cirka 9 800 under 25 år (19 700 är under 30 år).

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av januari 10,9 procent (cirka 10 000 personer) av arbetskraften 18-24 år vilket är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med januari föregående år.  
   

Varsel

Under perioden mars 2020 - januari 2021 varslades sammanlagt cirka 21 000 personer om uppsägning i Västra Götaland vilket kan jämföras med cirka 5 700 personer under samma period förra året. För riket totalt uppgick varselsiffran för perioden mars 2020-januari 2021 till cirka 120 400 personer.

Under perioden 1-19 februari har, enligt preliminära uppgifter, ytterligare 159 personer varslats i Västra Götaland. 

 • Under mars 2020 var antalet varslade cirka 7 000 personer i Västra Götaland, jämfört med 700 personer i mars föregående år.
 • April 2020: cirka 4 600 personer varslades om uppsägning i Västra Götaland, jämfört med cirka 840 personer i april föregående år.
 • Maj 2020: cirka 2 170 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 450 personer i maj föregående år.
 • Juni 2020: drygt 2 600 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 740 personer i juni föregående år.
 • Juli 2020: knappt 500 personer varslades i Västra Götaland. Under juli föregående år varslades cirka 230 personer.
 • Augusti 2020: cirka 460 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 200 personer i augusti föregående år.
 • September 2020: cirka 1 380 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 730 personer i september föregående år.
 • Oktober 2020: cirka 900 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 580 personer i oktober föregående år.
 • November 2020: cirka 590 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med 355 personer i november föregående år.
 • December 2020: cirka 280 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med 345 personer i december föregående år.
 • Januari 2021: cirka 480 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 540 personer i januari 2020. 
     

Sökande som fått arbete

Under januari 2021 fick drygt 5 700 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I januari 2021 anmäldes cirka 15 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 5 700 platser färre än i januari föregående år.
Enligt veckostatistiken anmäldes under vecka 7 (15 februari - 21 februari) cirka 3 400 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland vilket är cirka 1 500 platser färre jämfört med motsvarande vecka föregående år.  

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 
    

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-30 12:29