Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och arbetslöshet. Övrig statistik uppdateras månadsvis.

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av oktober 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 8,8 procent. Totalt var cirka 73 300 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en ökning med cirka 18 300 personer eller 1,9 procentenheter jämfört med oktober 2019.

Enligt veckostatistiken är 72 100 personer inskrivna som arbetslösa till och med vecka 48 (t.o.m. 29 november). Av dessa är cirka 10 000 under 25 år (19 900 är under 30 år).

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av oktober 11,2 procent (cirka 11 300 personer) av arbetskraften 18-24 år vilket är en ökning med 3,3 procentenheter jämfört med oktober föregående år.  
   

Varsel

Under perioden mars-oktober 2020 varslades sammanlagt drygt 19 600 personer om uppsägning i Västra Götaland vilket kan jämföras med cirka 4 500 personer under samma period förra året. För riket totalt uppgick varselsiffran för perioden mars-oktober 2020 till cirka 108 600 personer.

Under perioden 1-27 november har, enligt preliminära uppgifter, ytterligare cirka 520 personer varslats i Västra Götaland. Sedan början av mars i år fram till den 27 november har därmed cirka 20 150 personer varslats i Västra Götaland och cirka 113 500 totalt för riket.

  • Under mars 2020 var antalet varslade cirka 7 000 personer i Västra Götaland, jämfört med 700 personer i mars föregående år.
  • April 2020: cirka 4 600 personer varslades om uppsägning i Västra Götaland, jämfört med cirka 840 personer i april föregående år.
  • Maj 2020: cirka 2 170 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 450 personer i maj föregående år.
  • Juni 2020: drygt 2 600 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 740 personer i juni föregående år.
  • Juli 2020: knappt 500 personer varslades i Västra Götaland. Under juli föregående år varslades cirka 230 personer.
  • Augusti 2020: cirka 460 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 200 personer i augusti föregående år.
  • September 2020: cirka 1 380 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 730 personer i september föregående år.
  • Oktober 2020: cirka 900 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 580 personer i oktober föregående år.
       

Sökande som fått arbete

Under oktober 2020 fick cirka 6 400 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I oktober 2020 anmäldes cirka 13 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 600 platser färre än i oktober föregående år.
Enligt veckostatistiken anmäldes under vecka 48 (23 november - 29 november) cirka 2 200 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland vilket är cirka 1000 platser färre jämfört med samma period föregående år.  

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-11-24 17:45