Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

HR-analysutveckling
(HR-analytic)

Det ställs allt högre krav på att snabbt kunna identifiera och förstå Västra Götalandsregionens kompetensförsörjning och personalutveckling. Vikten av att på ett proaktivt och handlingskraftigt sätt kunna agera för att bryta negativa trender och leva upp till de uppsatta riktlinjer och mål som finns på olika nivåer, betonas allt mer.

Mot denna utveckling har Västra Götalandsregionen startat upp ett projekt för att tillgängliggöra data samt utveckla indikatorer och mätetal för att skapa bättre möjligheter till fördjupade analyser och visualisering.

Projektorganisationen utgörs av en styrgrupp och två arbetsgrupper (en för innehållsutveckling och en för teknisk utveckling) samt systemexperter. Organisationen består av representanter från olika enheter/avdelningar och programkontor som i något avseende berörs av uppdraget, alternativt ansvarar för de system som skapar förutsättningar för analyserna; t.ex. Data och analys, HR, Verksamhetsuppföljning, Förändringsavdelningen, Institutet för stressmedicin (ISM), VGR IT.

I uppdraget ligger uppgiften att föreslå en permanent förvaltningsorganisation samt säkra projektets juridiskt enligt lagar och regler kring datautlämning och etiska principer. 

Profilbild av Josefine Sternvik

Josefine Sternvik

Projektledare HR-analytic-projektet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-30 12:35