Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som mäter hur svenska medborgare, 18 år eller äldre, uppfattar hälso- och sjukvården i det egna regionen. 

Målet med undersökningen är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter. Samtliga regioner i Sverige deltar årligen i undersökningen som samordnas av SKR, Sveriges kommuner och regioner. 

< Senaste regionala rapport
VGR-resultat baserade på Hälso- och sjukvårdsbarometern

< Senaste nationella rapport
Från Sveriges kommuner och regioner, SKR

Undersökningen har sitt ursprung i den tidigare Vårdbarometern, men bytte namn 2016 då man också ändrade metod och frågeformulärets utformning. Numera genomförs undersökningen med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.  

Västra Götaland medverkar sedan 2002 med extraurval genom de lokala hälso- och sjukvårds­nämnderna. Regionens projektledare deltar i det nationella arbetet med att utforma frågor och ta fram en nationell rapport. Regionalt bedrivs arbetet i en projektgrupp som träffas ett par gånger om året.

Resultaten av Hälso- och sjukvårdsbarometern redovisas årligen i februari-mars. Data och analys gör en sammanställning utifrån ett VGR-perspektiv som publiceras samtidigt som SKR släpper den nationella rapporten. Det är också möjligt att ta del av det statistiska underlaget i det interaktiva verktyget för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård; Vården i siffror. 

Mer information

Läs mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern på SKRs webbplats

Ta del av SKRs rapport med nationella jämförelser i Vården i siffror

Profilbild av Andrea Fridlizius

Andrea Fridlizius

Projektledare för Hälso- och sjukvårdsbarometern, VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-29 14:27