Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Köpt och såld vård

Köpt vårdprocessen startar vid upprättande av avtal och avslutas vid uppföljning av fakturerad och betald vård.

För att stötta verksamhetens behov så utvecklas IT-stödet Ivard som i slutlig version: startar vid registrering av avtal i produkthanteringen, för att fortsätta vid utfärdandet av betalningsförbindelse, för att sedan matchas mot inkommande fakturor med tillhörande fakturaunderlag. Därefter sker en kostnadsfördelning på ansvarig förvaltning för att slutligen avslutas med att betalningsinformation skickas till ekonomisystemet.

Ivard med tillhörande uppföljningskuber möjliggör och förbättrar uppföljning av såväl kostnader som avtal för de intressenter som idag avtalar, beställer och följer upp utomregional vård. Koncernkontoret tillsammans med berörda sjukhusförvaltningar är viktiga parter i arbetet med att kravställa och utveckla IT-stödet Ivard och dess kuber för uppföljning.

Läs mer

Mer information om projektet Köpt vård och dess IT-stöd återfinns här: https://insidan.vgregion.se/delade-menyer/stod-och-tjanster/amnen-a-o/projekt/pagaende-projekt/Kopt-Vard-KV/

Profilbild av Monica Skotte Sjögren

Monica Skotte Sjögren

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Jessica Lagervall Wirén

Jessica Lagervall Wirén

IT-projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:29