Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KPP - kostnad per patient

KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och per patient. En annan benämning är patientrelaterad kostnadsredo­visning. KPP innehåller information om vilken vård som utförts och vilka resurser som använts vid varje vård­kontakt. Utgångspunkten är vårdens produktionskostnad, dvs den bruttokostnad som åtgått för att leverera vård.

Att beskriva och kostnadsberäkna vårdtjänster är ett viktigt steg i KPP-modellen. Hur beskriv­ningarna och kostnadsberäkningarna genomförs har stor betydelse för slutresultatet. Det är t.ex. viktigt att kostnader som varierar med patient fångas per patient i så stor utsträck­ning som möjligt, så att betydelsefulla kostnadsvariationer mellan kontakter med olika vårdinnehåll blir synliga.

Tillsammans med DRG-systemet ger KPP möjlighet att beskriva vad som produceras och till vilken kost­nad. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett beskrivningsunderlag för sjukvårdsorganisationers interna analyser av förändringar över tid och att möjliggöra jämförelser mellan olika organisationers vård­produktion och deras kostnad.

Utöver det huvudsakliga syftet finns andra användningsområden som exempelvis prissättning, validering av DRG-systemet, kvalitetskontroll av pri­mär kodning samt som underlag för planering och budgetering inom regioner/landstingen.

Med hjälp av KPP-data kan exempelvis följande frågor besvaras:

  • Vilken sjukvård utförs?
  • Vad kostar den utförda vården?
  • Vilka patientgrupper får vård?
  • Hur fördelas resurserna inom hälso- och sjuk­vården?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser uppstår vid för­ändringar av vårdprocesser eller vid införande av nya behandlingsmetoder?
Profilbild av Lars Levin

Lars Levin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-03 11:34