Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer används för att följa upp och initiera förbättringsarbete inom vården. Indikatorn är ett mått på kvalitet inom ett visst område av vården som regelbundet registreras och redovisas. Indikatorn utgörs av en kvot mellan hur många patienter som fått en önskad åtgärd och det totala antalet registrerade patienter.

För att följa upp den vård som bedrivs i regionen tas årligen fram regionala förteckningar över vilka medicinska kvalitetsindikatorer som ska följas och vilka kvalitetsregister som verksamheterna ska använda. Detta arbete drivs i olika grupperingar med representanter från verksamheterna och representanter från data och analys.

Kalitetsindikatorer, specialiserad vård VGR

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från förvaltningarna. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. Förteckningen fastställs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På grund av rådande situation med Covid-19 pandemin har arbetet med revidering av den regionala indikatorförteckningen och registerförteckningen pausats. För år 2021 gäller därmed 2020 års indikatorlista samt 2019 års registerförteckning.

Data och analys tillgängliggör resultaten för de prioriterade indikatorerna i det webbaserade statistikverktyget KviS (Kvalitetsindikatorer i sjukhusvård) samt i årliga rapporter så som Sjukhusrapporten.

Länk till förteckning över regionala indikatorer 2020

 

Kvalitetsindikatorer vårdvalen i primärvården i VGR

En regional förteckning över kvalitetsindikatorer för vårdval vårdcentral och vårdval rehab med måltal tas årligen fram av koncernkontoret i samarbete med de regionala programområdena, regionala processteam och representanter från vårdenheter inom vårdvalet. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att vårdenheter inom vårdvalet inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete. Förteckningen är en del av Krav- och kvalitetsboken och fastställs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Indikatorerna gäller såväl för offentliga som privata vårdenheter inom vårdvalet i regionen.

Länk till primärvårdens indikatorer publicerade i Krav- och kvalitetsboken

Profilbild av Andrea Fridlizius

Andrea Fridlizius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-05 11:01